Ga terug

Betaal uw jaarlijkse retributie op tijd

Nieuwsbericht · Mar 14, 2024 11:50:00 AM
spaarvarken

Volgens het Vlarel – artikel 54/1 2§ – moet een erkend bodemsaneringsdeskundige een jaarlijkse retributie betalen om bij te dragen in de kosten van het toezicht op het gebruik van de erkenning. De retributie geldt voor alle bodemsaneringsdeskundigen die op 1 januari 2024 erkend zijn. 

Het Departement Omgeving verzorgt de facturatie. In de loop van januari ontving u automatisch een brief met een overschrijvingsformulier. Het Departement Omgeving is gebonden aan strikte, wettelijke termijnen om de betalingen op te volgen. Als u de retributie niet betaalt, kan uw erkenning van rechtswege geschorst worden. Betaal dus op tijd het verschuldigde bedrag en vermijd zo aanmaningen, ingebrekestellingen en sancties. De deadline om de retributie te betalen is 4 april 2024.


Meer informatie over deze retributie vindt op www.vlaanderen.be/vlarel-retributies.

Bodembeheer