Ga terug

Blog - Van afval naar economische groei: de voordelen van hoogwaardige recyclage voor Vlaanderen en haar ondernemingen

Nieuwsbericht · Jun 4, 2024 11:00:00 AM
Container met ijzer, bestemd voor recyclage

Hoogwaardige recyclage biedt aanzienlijke economische voordelen voor zowel Vlaanderen als de ondernemingen die er actief zijn. Voor de regio betekent dit economische groei, innovatie en meer werkgelegenheid, terwijl bedrijven kosten besparen en nieuwe marktkansen creëren. Hoewel we al Europese koploper zijn op vlak van recyclage, heeft slechts 9% van de bedrijven circulaire processen geïmplementeerd. We moeten ambitieuzer zijn om future-proof te blijven en onze leidende positie te versterken.


In 2022 werd in Vlaanderen 31,4 miljoen ton bedrijfsafval geproduceerd. Het overgrote deel daarvan is bouw- en sloopafval, puin dat relatief makkelijk gerecycleerd kan worden. Maar ook zonder dat bouw- en sloopafval is er nog 14,6 miljoen ton bedrijfsafval. Wat niet gerecycleerd geraakt, eindigt meestal in de verbrandingsoven. In Vlaanderen wordt jaarlijks zo'n 3 miljoen ton afval verbrand met energierecuperatie. Hoewel waste-to-energy bijdraagt aan energierecuperatie, betekent verbranding dat grondstoffen voorgoed verloren gaan. Dit creëert een probleem, aangezien nieuwe grondstoffen moeten worden aangeboord om dezelfde producten opnieuw te maken. 

De oplossing ligt in hoogwaardige recyclage. Hierbij worden uit afvalmaterialen nog bruikbare grondstoffen herwonnen, die van een gelijke of hogere kwaliteit zijn dan de oorspronkelijke grondstoffen.

Economische voordelen 

Door hoogwaardige recyclage te bevorderen, kan Vlaanderen zijn lokale economie op verschillende vlakken aanzienlijk versterken: 

  • De recyclagesector in Vlaanderen speelt een belangrijke rol in de werkgelegenheid, met bijna 37.000 banen die direct aan deze sector zijn gekoppeld. Investeren in hoogwaardige recyclage creëert niet alleen nieuwe banen, maar biedt ook opleidingsmogelijkheden en professionele ontwikkeling voor werknemers. 
  • Door te investeren in innovatie blijft Vlaanderen een koploper in circulaire economie en recyclage. Dit stimuleert niet alleen de ontwikkeling van efficiëntere recyclageprocessen, maar ook de creatie van nieuwe producten en markten. Innovatie binnen de recyclagesector versterkt de concurrentiepositie van bedrijven en Vlaanderen als geheel. We bouwen aan een sterkere kenniseconomie.
  • Meer gebruik van lokale materialen leidt ook tot een duurzamere economie en maakt ons minder afhankelijk van geopolitieke beslissingen of gebeurtenissen. Door hoogwaardige recyclage worden we minder afhankelijk van geïmporteerde grondstoffen, waardoor we meer controle hebben over onze supply chain en bevoorrading van onze ondernemingen. 

Opportuniteiten voor ondernemingen

Ook ondernemingen kunnen hun bedrijfsvoering versterken aan de hand van hoogwaardige recyclage. Vandaag heeft slechts 9% van de bedrijven in Vlaanderen weliswaar circulaire processen geïmplementeerd, wat betekent dat er nog veel ruimte is voor verbetering en groei:

  • Gerecycleerde materialen kunnen goedkoper zijn dan nieuwe materialen, en bedrijven kunnen besparen op afvalbeheer en verbrandingskosten.
  • Recyclage draagt bij aan positieve duurzaamheidsrapportages, wat de reputatie van het bedrijf versterkt en aantrekkelijker maakt voor klanten en investeerders.
  • Door circulaire toepassingen te implementeren, kunnen bedrijven nieuwe marktkansen creëren en hun concurrentiepositie verbeteren.

Kruisbestuiving dankzij Vlaamse Recyclagehub

Samenwerking is noodzakelijk voor de ontwikkeling van hoogwaardige recyclage. Door de krachten te bundelen tussen onderzoeksinstellingen, bedrijven en de recyclage-industrie kunnen we nieuwe technieken en processen ontwikkelen voor efficiënter grondstofgebruik.

De Vlaamse Regering heeft 30 miljoen euro geïnvesteerd in de Vlaamse Recyclagehub om deze samenwerkingen te ondersteunen. Deze hub biedt bedrijven de mogelijkheid om te investeren in innovatieve recyclagetechnologieën en stimuleert de uitwisseling van kennis en expertise. Hierdoor blijft Vlaanderen aan de top van circulaire innovatie en versterkt het zijn positie als koploper in duurzame technologieën.

Hoogwaardige recyclage levert met andere woorden niet alleen milieuwinst, maar ook economische winst op en garandeert meer welzijn en welvaart. 
 

Lees meer over hoe de OVAM werkt aan meer hoogwaardige recyclage in onze whitepaper 'Recyclage, een troef voor Vlaanderen'.

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140