Ga terug

CO2-prestaties binnenkort van tel bij aanbestedingen voor bodemsaneringswerken

Nieuwsbericht · Dec 13, 2021 6:20:00 PM
Logo CO2-prestatieladder

Om de CO2-uitstoot bij de uitvoering van bodemsaneringen zo laag mogelijk te houden, voerde de OVAM enkele jaren geleden de CO2-calculator in. Die moet in elke bodemsaneringsproject worden toegepast om te bepalen wat de meest geschikte saneringstechniek is. Technieken waarbij minder CO2 vrijkomt, worden op die manier bevoordeeld.

Nu gaan we nog een stapje verder voor de bodemsaneringswerken die in opdracht van de OVAM worden uitgevoerd. Voortaan zullen we bij onze aanbestedingen niet alleen rekening houden met de prijs, maar ook met het CO2-beleid van de aannemer.

Hoe meer inspanningen, hoe beter de score

We maken gebruik van de CO2-prestatieladder, een certificeringssysteem dat afkomstig is uit Nederland. Hoe meer inspanningen een bedrijf levert om zijn CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger het op de CO2-prestatieladder staat. Bedrijven die een hoog niveau halen, krijgen bij aanbestedingen een fictieve korting op hun inschrijvingsprijs en maken dus meer kans om de aanbesteding binnen te halen.

Testfase

In Nederland is dit systeem al goed ingeburgerd; in Vlaanderen komt het nog maar net piepen. Initieel wilden we dit al toepassen vanaf de zomer van 2020, maar vanwege discussies over de te volgen procedure hebben we het moeten uitstellen.

Op 1 december 2021 zijn we gestart met een overgangsperiode van zes maanden. Tijdens die overgangsperiode staat het OVAM-aanbesteders vrij om al dan niet de CO2-prestatieladder toe te passen in hun bestekken. Vanaf 1 juni 2022 zal het systeem in nagenoeg alle bestekken voor bodemsanering worden opgenomen.

Aannemers die nog geen certificaat van de CO2-prestatieladder hebben, hoeven zich geen zorgen te maken. De clausules in de bestekken zijn zo ontworpen dat je op het moment van de gunning nog niet over een certificaat moet beschikken om de fictieve korting te kunnen genieten, maar pas bij de voorlopige oplevering of - als het contract een termijn heeft van langer dan één jaar - na één jaar.

Meer info

U kunt met al uw vragen terecht bij Tim Caers van de OVAM.

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140