Ga terug

Duurzaamheidsrapport WK Wielrennen 2021

Nieuwsbericht · Dec 15, 2021 4:47:00 PM
Infografiek - sustainability at a glance

Flanders 2021, OVAM, Event Flanders, de Vlaamse gaststeden en parcoursgemeentes en Deloitte zetten tijdens het WK (18 tot 26 september 2021) in op duurzaamheid. Op 30 november 2021 werd het duurzaamheidsrapport voorgesteld waarin de cijfers, leerlessen en aanbevelingen voor de toekomst zijn gepresenteerd.

Milieu, sociale impact en goed bestuur

Het duurzaamheidsrapport analyseert duurzaamheid op basis van drie dimensies: milieu, sociale impact en goed bestuur (ESG). ’Concreet zijn er belangrijke inspanningen geleverd om de impact op het milieu te verminderen, wielerevenementen inclusiever te maken en de transparantie van de activiteiten te verbeteren. Het rapport biedt ook richtlijnen en aanbevelingen om wielerevenementen in de toekomst nog duurzamer te maken. Dankzij een ambitieus duurzaamheidsplan met een 60-tal concrete actiepunten verdeeld over 14 thema’s zijn deze dimensies in de praktijk omgezet.

CO2-berekeningstool: blauwdruk voor toekomstige evenementen

Deloitte werkte aan een koolstofberekeningstool die als blauwdruk kan dienen voor toekomstige evenementen. De emissies werden hierbij in drie categorieën ingedeeld:

  1. directe broeikasgasemissies (brandstofverbruik eigen voertuigen, generatoren en koelmiddelen voor airconditioning);
  2. indirecte broeikasgasemissies van aangekochte elektriciteit, warmte en stoom (elektriciteitsverbruik van de evenementen en de voertuigen);
  3. andere indirecte broeikasgasemissies (brandstof van voertuigen van derden, water en afvalwater, afval, hotelovernachtingen, ...).

Selectieve inzameling

Tijdens het evenement werd 24,7 ton afval ingezameld, wat overeenkomt met het jaarlijkse gemiddelde van 50 gezinnen in Vlaanderen. Volgens afvalpartner Suez Group was de hoeveelheid afval relatief laag dankzij het gebruik van +200 000 herbruikbare bekers en de inzet van 2240 vrijwilligers die de wielerfans sensibiliseerden. 29% van het totale afval van het evenement werd gerecycleerd. Het selectief inzamelen op evenementen blijft dan ook een uitdaging.

Herbruikbaar cateringmateriaal

De organisatie, de gaststeden en de parcoursgemeentes hebben massaal ingezet op herbruikbare bekers. Ze tonen hiermee dat het mogelijk is om herbruikbare bekersystemen op massa-evenementen op het openbare domein te implementeren. Net als het realiseren van een daling van het afvalcijfer en de opruimkosten. Een opsteker voor het Vlaamse evenementenbeleid dat het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal stimuleert, met vanaf 2022 ook nieuwe maatregelen rond herbruikbaar eetgerei.

Team pers & communicatie

Woordvoerder