Ga terug

Eindejaarsregeling 2023

Nieuwsbericht · Sep 28, 2023 10:30:00 AM
kalender

Bezorg ons vóór 4 november 2023:

 • papieren of online bodemattestaanvragen van gronden die opgenomen zijn in het grondeninformatieregister
 • oriënterende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting
 • beschrijvende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting
 • verslagen van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek in het kader van overdracht of sluiting
 • verzoeken tot versnelde overdracht conform artikel 115 van het Bodemdecreet
 • aanvragen in het kader van de toepassing van artikel 164 van het Bodemdecreet
 • aanvragen voor een vrijstelling van de onderzoeksplicht
 • aanvragen voor een vrijstelling van de saneringsplicht

Bezorg ons vóór 25 november 2023:

 • beperkte bodemsaneringsprojecten als u dit jaar nog een overdracht wilt realiseren. Beperkte bodemsaneringsprojecten die niet kaderen in een overdracht, worden best ingediend voor 25 november 2023 of vanaf januari 2024
 • papieren bodemattestaanvragen of aanvragen via een contactformulier voor gronden waarvoor de OVAM niet beschikt over gegevens ('niet-dossiergebonden bodemattesten'). Voor online aangevraagde 'niet-dossiergebonden bodemattesten' via het bodemloket geldt deze datum niet. Die handelen we gewoon doorlopend af
 • verbintenis en een financiële zekerheid in dossiers waar een overdracht (volgens artikel 104, 109 en 115 van het Bodemdecreet) is gepland
 • gewone bodemsaneringsprojecten. Het is weinig zinvol om gewone bodemsaneringsprojecten in te dienen na 24 november 2023 als u dit jaar nog een overdracht wilt realiseren. Een overdracht is immers pas mogelijk na het afleveren van een conformiteitsattest, dus na de volledige advies- en kennisgevingsronde. Kadert een bodemsaneringsprojecten niet in een overdracht? Dan vragen wij u om dit bodemsaneringsproject in te dienen voor 25 november 2023 of vanaf januari 2024, zodat we de volledigheid en ontvankelijkheid van dit bodemsaneringsproject kunnen onderzoeken.

Het spreekt voor zich dat de OVAM zich wel zal houden aan de termijnen die in het Bodemdecreet zijn opgenomen.

Let op: wanneer in een dossier een strikte timing werd opgelegd voor de indiening ervan, moet deze timing ook gerespecteerd worden. Voor dat dossier geldt de eindejaarsregeling dan niet, het zijn nl. voorwaarden die gelden wanneer je de garantie wil hebben dat de reacties van de OVAM nog voor het eind van het jaar worden gegeven en dat dus een overdracht voor die terreinen mogelijk is.

Bodembeheer