Ga terug

Handleiding voor zelfbeoordelingen van materialen is finaal

Nieuwsbericht · Jun 21, 2023 8:45:00 AM
Materialen recycleren

De handleiding voor zelfbeoordelingen legt uit hoe de einde-afvalwetgeving werkt. Er staan ook twee handige checklists in om uit te zoeken of een materiaal de status ‘einde-afval’ of ‘bijproduct’ kan krijgen.

Een eerste versie van de handleiding stond al even op de OVAM-website. Intussen hebben we de feedback van verschillende stakeholders verwerkt. U vindt de finale versie op ovam.vlaanderen.be/zelfbeoordeling.
 
Wanneer is een zelfbeoordeling aan de orde?

Voor materialen waarvoor geen Europese criteria bestaan of waarvoor geen specifieke criteria in het VLAREMA staan, valt de houder terug op de afvalstoffendefinitie en de voorwaarden voor einde-afval uit artikel 36 en de voorwaarden voor bijproduct uit artikel 37 van het Materialendecreet.
 
Volgens afdeling 2.6 van het VLAREMA kan de houder van het materiaal (de producent van de beoogde grondstof of de gebruiker) op basis van een zelfbeoordeling beslissen of aan de voorwaarden in artikel 36 of 37 van het Materialendecreet is voldaan. De zelfbeoordeling moet gebeuren op basis van de handleiding van de OVAM.

Aanvraag grondstofverklaring

Wanneer de houder ervoor kiest om geen zelfbeoordeling uit te voeren, kan die de handleiding ook gebruiken om de aanvraag van een grondstofverklaring bij de OVAM voor te bereiden.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140