Ga terug

Hoe omgaan met PFAS-verontreinigingen in een lopend bodemonderzoek of -sanering?

Nieuwsbericht · May 9, 2022 9:00:00 AM
staalname pfas

U voert een beschrijvend bodemonderzoek uit of begeleidt een bodemsanering en u stelt een bodemverontreiniging met PFAS vast. De OVAM ontvangt heel wat vragen over de wijze waarop de bodemsaneringsdeskundigen hiermee moeten omgaan. 

Deze nota beschrijft de aanpak voor de aanlevering van PFAS-analyses in de bodemdossiers die zich bevinden in verschillende fases van het decretale onderzoeks- en saneringstraject. Als leidraad voor de aanpak, worden verschillende mogelijke scenario’s toegelicht. 

De nota vindt u hier.

Bij vragen of onduidelijkheden kan steeds u steeds contact opnemen met de in de nota vermelde contactpersonen.

Bodembeheer