Ga terug

Hoeveelheid zwerfvuil nam stevige duik in 2021 – Doelstelling uit afvalstoffenplan nog niet gehaald

Nieuwsbericht · Oct 14, 2022 9:09:00 AM
Leeg PET-flesje in het zand

Sinds 2015 onderzoekt de OVAM tweejaarlijks en volgens een uniforme methodologie de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen om na te gaan of Vlaanderen haar doelstelling haalt om tegen 2022 de hoeveelheid zwerfvuil met 20% terug te dringen. In vergelijking met 2019 tonen de tonnages van 2021 een daling van ongeveer 20% voor opgeruimd zwerfvuil en van ongeveer 3% voor opgeruimd sluikstort. Ten opzichte van de nulmeting in 2015 is er een daling van 11% voor opgeruimd zwerfvuil. Deze daling kan een indicatie zijn dat het zwerfvuilbeleid haar vruchten begint af te werpen. Van een structureel dalende trend is echter nog geen sprake. De doelstelling uit het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 om tegen 2022 de hoeveelheid met 20% terug te dringen t.o.v. 2015 werd nl. niet gehaald. Ook de impact van de Covid-maatregelen die in 2021 golden op de hoeveelheid zwerfvuil is moeilijk te kwantificeren. De resultaten moeten dan ook vooral gezien worden als een aanmoediging om het zwerfvuilbeleid verder te zetten en nog te versterken. 

Het volledige rapport over de zwerfvuilcijfers 2021 kan u hier raadplegen

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140