Ga terug

Kersverse Europese Soil Deal: Iedereen steward voor een gezonde bodem

Nieuwsbericht · Nov 16, 2021 3:58:00 PM
jong plantje in aarde

De EU Soil Deal streeft naar een brede maatschappelijke inzet voor bodemzorg. Die moet er komen dankzij gerichte communicatie, educatie en sterke voorbeeldprojecten. Voor concrete ideeën haalt Europa onder meer inspiratie uit het OVAM Soil+Land Stewardship-traject. Zo bevatten de vier doelstellingen van de Soil Deal enkele kernpunten uit het OVAM-traject:

  1. Meer kennis en vaardigheden opbouwen rond bodemzorg of ‘soil stewardship’;
  2. Innovatieve projecten rond bodemgezondheid en (her)gebruik van land (co-)creëren en opschalen;
  3. Een geïntegreerd bodemmeetnet ontwikkelen en de vooruitgang naar een gezonde bodem opvolgen;
  4. Samenwerken met de gemeenschap van bodemgebruikers en met de samenleving in het algemeen.

Met de nieuwe Soil Deal wil de EU meer aandacht vragen voor het belang van bodems via ‘soil literacy, communication and citizen engagement’.

Deze Deal voorziet een uitgebreid budget van 320 miljoen euro om ideeën rond soil stewardship verder vorm te geven via onderzoek en innovatie.

Mosterd halen bij de OVAM

De OVAM werkt al drie jaar aan een strategie rond bodemzorg. Samen met onze partners gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe worden we samen betere bodemzorgers?

Om een wetenschappelijk onderbouwd antwoord te bekomen, ontwikkelden we samen met de transitie-experts van ShiftN drie plausibele verhalen over de toekomst van Soil+Land Stewardship.

  • In scenario 1 zijn de omstandigheden voor bodemzorg en stewardship uitdagend en vol obstakels. De bodemstewards nemen noodgedwongen een activistische rol op.
  • In scenario 3 is de context gunstiger en is er, naast de bottom-up bodemzorg, meer ruimte voor een top-down aanpak.
  • Scenario 2 schetst een gemengde context die tussen de twee extremen zit.

De verschillende toekomstverhalen of scenario’s werden verder uitgewerkt in tekeningen en posters.

Voor het Soil+Land Stewardship-traject werkt de OVAM onder meer samen met Vlaamse agentschappen en administraties van het beleidsdomein Omgeving, Vlaamse universiteiten en andere onderzoeksinstellingen, de Europese Commissie, het Europese Milieuagentschap en het Joint Research Center van de Europese Unie.

Vragen en suggesties zijn welkom op stewardship@ovam.be.  

Team pers & communicatie

Woordvoerder