Ga terug

Lokale besturen zamelen steeds meer asbestcement in

Nieuwsbericht · Sep 13, 2022 10:35:00 AM
Asbest op het recyclagepark

Uit eerste, voorlopige cijfers die de OVAM ontving van de Vlaamse lokale besturen blijkt dat de hoeveelheid asbestcement die zij inzamelden in 2021 fors gestegen is in vergelijking met voorgaande jaren. In 2021 werd bijna 30 000 ton asbesthoudend afval ingezameld, een toename met 16 % ten opzichte van 2020 (25 732 ton). Wellicht zullen deze cijfers verder stijgen door een verdere uitbreiding van inzamelprojecten en de invoering van het asbestattest. 

De huidige toename is hoofdzakelijk toe te wijzen aan de sterk gestegen hoeveelheid asbestcement die aan huis opgehaald wordt. Steeds meer lokale besturen stapten in 2021 over naar door de OVAM gesubsidieerde bronophalingsprojecten. Verwacht wordt dat deze positieve evolutie zich de volgende jaren zal voortzetten. Eind 2020 waren nog maar 79 % van de lokale besturen met bronophalingsprojecten gestart. Eind 2021 steeg dit aandeel naar bijna 100 %. Op vele plaatsen ging de eerste effectieve ophaling pas dit jaar door. 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Asbest blijft een belangrijk probleem in Vlaanderen. Het komt nog veel voor in onze gebouwen en op onze daken. We wilden daarom de drempel voor mensen om asbest thuis te verwijderen zo laag mogelijk maken door extra te investeren in asbestverwijdering en ophaling aan huis. Bij mijn aantreden konden we dit slechts aan 50 % van de Vlamingen aanbieden, ondertussen is dat aantal gestegen naar 99,8%. Dat is ook in de cijfers duidelijk. Onze recordinvesteringen in asbestverwijdering via de OVAM resulteren in een recordhoeveelheid verwijderd asbestcement. Vlaanderen wordt zo stap voor stap asbestveiliger.” 

Bovendien wordt het vanaf 23 november 2022 (bij de verkoop van een gebouw van voor 2001) verplicht om een asbestattest met asbestinventaris voor te leggen. Dit attest informeert de koper over de aanwezigheid van asbest in een woning en de staat waarin deze materialen zich bevinden. Wellicht zal dit attest ook een stimulans zijn voor vele kopers om  asbestmaterialen versneld te laten verwijderen via een aannemer of, waar mogelijk, een beroep te doen op bronophalingen aangeboden door lokale besturen. 

Het uiteindelijke doel van deze en vele andere maatregelen is om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140