Ga terug

Nieuwe Code van Goede Praktijk: meer aandacht voor ecosysteemdiensten en bodemzorg bij bodemsanering

Nieuwsbericht · Nov 16, 2021 3:46:00 PM
Illustratie uit bodemnarratieven

Gezonde, propere bodems zijn cruciaal voor het leven op aarde. Ze leveren tal van ecosysteemdiensten of natuurvoordelen voor mens en omgeving. Door verontreinigde bodems te saneren, verbeteren we de chemische bodemkwaliteit. Maar er komt meer kijken bij een gezonde bodem. Met een nieuwe Code van Goede Praktijk wil de OVAM bodemsanering ‘ecosysteemdienst-vriendelijker’ maken en meer aandacht voor bodemzorg integreren.

De fundamentele rol van bodems

Het leven op aarde is afhankelijk van gezonde, propere bodems. De bodem levert 95 % van de mondiale voedselproductie en herbergt een kwart van alle biodiversiteit op het land. Daarnaast speelt de bodem een cruciale rol in de nutriëntencyclus en in de opslag van koolstof en water, wat de klimaatverandering helpt te temperen en overstromingen helpt te voorkomen. Vanwege die fundamentele rol van bodems in het functioneren van de ecosystemen van onze planeet, kan bodemaantasting (zoals bodemverontreiniging) verreikende gevolgen hebben.

Hogere maatschappelijke meerwaarde

Bodemsanering heeft tot doel om de chemische kwaliteit van bodems verbeteren. Een bodemsanering die ertoe leidt dat de overige chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem – die nodig zijn om haar functie te vervullen en ecosysteemdiensten te leveren – worden aangetast, heeft geen of een beperkte maatschappelijke meerwaarde. De OVAM wil daarom de maatschappelijke meerwaarde van saneringen verbeteren. We vragen meer aandacht voor de impact van een sanering op bodemfuncties en ecosysteemdiensten. De multicriteria-analyse (MCA) in het bodemsaneringsproject werd daarom recent herzien met aandacht voor de integratie van ecosysteemdiensten en bodemzorg.

Naar ecosysteemdienst-vriendelijke saneringen

Met de herziening van de MCA willen we de doelen van de bodemsanering niet wijzigen, maar wel meer aandacht vragen voor de manier waarop de sanering wordt uitgevoerd – en dus ook voor welke saneringstechniek op welke manier ingezet wordt. Verder willen we een draagvlak creëren en knowhow injecteren in de bodemsaneringssector. Het einddoel is dat bodemsaneringsdeskundigen rekening houden met het belang van bodem-ecosysteemdiensten en dat ze meer duurzame en ecosysteemdienst-vriendelijke saneringen uitvoeren.

De nieuwe Code van Goede Praktijk beschrijft de MCA-herziening en legt uit hoe u als bodemsaneringsdeskundige, als aannemer of als opdrachtgever van bodemsaneringen of herontwikkelingen meer aandacht voor ecosysteemdiensten en bodemzorg kunt integreren in uw project. Zo creëert u een grotere meerwaarde voor uw grond. Naast een berekeningsmodule vindt u er ook voorbeelden van milderende maatregelen waarmee u de impact van bodemsaneringswerken op (bodem)ecosysteemdiensten positief kunt beïnvloeden.

Team pers & communicatie

Woordvoerder