Ga terug

Nieuwe regels voor het berekenen van de hoeveelheid gerecycleerd materiaal in producten

Nieuwsbericht · May 24, 2023 6:55:00 AM
Petflessen

Sinds 2019 roept de Europese Unie met de ‘Single Use Plastics’-richtlijn (SUP) haar lidstaten op om beleidsmaatregelen te treffen om vervuiling door de tien meest gevonden plastic producten op Europese stranden te verminderen. Dat heeft intussen geleid tot een verbod op bepaalde eenmalige kunststof wegwerpproducten, zoals wattenstaafjes, bordjes, bestek, rietjes, roerstaafjes, ballonstokken en voedsel- en drankverpakkingen (inclusief drinkbekers) gemaakt uit piepschuim. Ook worden lidstaten aangespoord om vanaf 2022 maatregelen te nemen om de consumptie van bepaalde SUP-producten duurzaam te verminderen tegen 2026.

De SUP-richtlijn beoogt daarnaast om het gebruik van gerecycleerde materialen in nieuwe kunststofproducten en verpakkingen te verhogen. Zo moeten vanaf 2025 pet-drankflessen voor eenmalig gebruik minimaal voor 25 % uit gerecycleerd pet bestaan. In 2030 moeten alle kunststof drankflessen voor eenmalig gebruik voor minstens 30 % uit gerecycleerde kunststoffen bestaan.

Uniforme regels

De Europese Commissie heeft nu een ontwerpbesluit gepubliceerd dat de regels beschrijft voor het berekenen, verifiëren en declareren van het gehalte aan gerecycleerde kunststof in drankflessen voor eenmalig gebruik. Het besluit is bedoeld om uniforme regels te garanderen binnen de Europese Unie. Zodra het besluit wordt aangenomen (vermoedelijk voor de start van de zomervakantie), wordt het rechtstreeks van kracht in alle lidstaten.
 
De nieuwe regels vormen waarschijnlijk de basis voor toekomstige voorschriften over het gehalte aan gerecycleerde kunststoffen, bijvoorbeeld in de herziening van de verpakkingsrichtlijn, de ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) en de ELV-richtlijn (end-of-life-vehicles).

Mechanische én niet-mechanische recyclage

Dit uitvoeringsbesluit heeft voorlopig alleen betrekking op het aandeel gerecycleerde kunststof afkomstig van mechanische recyclage en heeft betrekking op het behalen van de eerste doelstelling (2025). Volgens de effectenbeoordeling van de Commissie kan de doelstelling voor 2025 (25 % gerecycleerde inhoud in pet-drankflessen voor eenmalig gebruik) worden gehaald met gerecycleerd petmateriaal afkomstig van mechanische recyclage. 

Om de doelstelling voor 2030 (30 % gerecycleerde inhoud in alle drankflessen voor eenmalig gebruik) te halen, zal volgens de Commissie niet-mechanische recyclage nodig zijn om andere kunststoffen (zoals PP, PE, etc.) en gemengde stromen te kunnen recycleren tot de vereiste foodgrade-kwaliteit. De Commissie plant daarom – waarschijnlijk eind dit jaar – een wijziging op dit uitvoeringsbesluit om ook gerecycleerde kunststof afkomstig van niet-mechanische recycling mee te kunnen tellen.

Feedbackronde

Het creëren van geschikte regelgeving voor gerecycleerde inhoud is één van de meer dan dertig acties in het Vlaamse uitvoeringsplan voor kunststoffen 2020-2025. De OVAM verwelkomt dan ook dit nieuwe Europese afsprakenkader. De Commissie opent een feedbackperiode op dit initiatief via haar 'Have your Say'-portaal, die nog loopt tot eind mei. De Commissie houdt rekening met de feedback in haar definitieve besluit.

Meer info 

Lees meer over het ‘Have your say’-portaal van de Europese Commissie. 

Herlees het artikel over de SUP-richtlijn in de OVAM.link van juli 2021.

Lees ook het artikel 'OVAM-rapport beschrijft acties die gebruik van kunststofrecyclaat bevorderen' 
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140