Ga terug

Nieuwe sorteeranalyses bewijzen: ‘Vlaming sorteert beter dan ooit maar het kan nog beter’

Nieuwsbericht · Apr 1, 2022 11:29:00 AM
Infographic inhoud van de huisvuilzak - sorteeranalyse 2021

De OVAM publiceerde vandaag de resultaten van een nieuwe sorteeranalyse van het huisvuil
dat in restafvalcontainers of vuilniszakken huis-aan-huis opgehaald wordt. De analyse bevestigt
dat de Vlaming een goede sorteerder is maar toont tegelijk aan dat er nog mogelijkheden
liggen om verdere stappen te zetten naar de circulaire economie. Met name voor organischbiologisch
afval, kunststoffen en hygiënisch afval worden bijkomende inspanningen in het
vooruitzicht gesteld. Ook het grofvuil werd aan een analyse onderworpen. Op goed tien jaar
tijd nam de hoeveelheid grofvuil met bijna een derde af, maar ook hier zijn nog optimalisaties
mogelijk. Veel van deze optimalisaties zullen terug te vinden zijn in een nieuw Lokaal
Materialenplan dat in de loop van 2022 verwacht mag worden. Tegen 2030 wil Vlaanderen de
hoeveelheid restafval (de som van huisvuil, grofvuil, zwerfvuil en het afval uit de openbare
vuilnisbakken) namelijk verder beperken tot 100kg per Vlaming.

Lees hier het volledige persbericht.

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140