Ga terug

Toetsingswaarden voor PFAS in afvalstoffen bestemd voor gebruik in of als bodemverbeteraar of meststof

Nieuwsbericht · Jun 15, 2022 8:30:00 AM
Voorblad rapport toetsingsvoorwaarden voor PFAS in avalstoffen bestemd voor gebruik in of als bodemverbeteraar of meststof

Op 1 april 2022 heeft de opdrachthouder voor de aanpak van de PFAS-problematiek zijn tweede tussentijdse rapport voorgelegd aan de Vlaamse Regering, die hiervan akte heeft genomen. In dit In dit rapport ‘Van kennis naar actie - Deel 2: expertenverslag’  wordt een tijdelijk handelingskader voor diverse milieucompartimenten voorgesteld. De toetsingswaarden voor perfluorverbindingen in afvalstoffen bestemd voor gebruik in of als meststof of bodemverbeterend middel (MS/BVM) maken deel uit van het tijdelijke handelingskader.

De toetsingswaarden zijn voorlopige waarden omdat het wetenschappelijk onderzoek over perfluorverbindingen nog volop in evolutie is. Deze waarden kunnen als toetsingswaarden worden gebruikt bij het beoordelen van de milieuhygiënische kwaliteit van afvalstoffen die rechtstreeks mogen worden toegepast als MS/BVM, of door middel van biologische verwerking worden omgevormd tot MS/BVM.

De nieuwe toetsingswaarden vindt u hier. Deze zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2022.

Team pers & communicatie

Woordvoerder