Ga terug

Nieuwe verplichtingen bij sloopwerken

Nieuwsbericht · Jun 20, 2022 1:36:00 PM
sloop gebouw puin

Als sinds 2018 zijn openbare besturen verplicht om een sloopopvolgingsplan (SOP) op te stellen voor sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken die onder het toepassingsgebied van VLAREMA art. 4.3.3 vallen. Concreet gaat het om het volgende:

 • niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume > 1000 m³
 • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume > 5000 m³ (met uitzondering van eengezinswoningen)
 • infrastructuur- en onderhoudswerken (wegenis- en rioleringswerken) met een volume > 250 m³

Nieuw vanaf 1 juli 2022

Binnenkort worden die verplichtingen uitgebreid, en dat voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerder van de sloopwerken. De nieuwe versie van het VLAREMA, vorige zomer goedgekeurd door de Vlaamse Regering en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, stelt namelijk dat voor bovenstaande sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken ook de conformverklaring en vervolgens de tracering van het sloopafval verplicht worden. De nieuwe verplichtingen gelden voor werken waarvoor een omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend na 30 juni 2022. 

Tracimat ondersteunt

De nieuwe verplichtingen houden concreet in dat de opdrachtgever, sloper of wegenbouwer de volledige traceerbaarheidsprocedure moet volgen. Als erkende sloopbeheerorganisatie attesteert Tracimat vzw het volledig proces van de selectieve sloop en biedt ze de nodige ondersteuning.

Waar moet u als opdrachtgever rekening mee houden?

Om tijdig in orde te zijn met de nieuwe regelgeving, moet u met deze zaken rekening houden:

 

 1. Geef op tijd de opdracht aan een bij Tracimat aangesloten deskundige om het sloopopvolgingsplan (SOP) op te maken, conform de standaardprocedures. Het SOP moet namelijk toegevoegd worden aan de omgevingsvergunningsaanvraag.
   
 2. Dien het SOP vervolgens in bij de sloopbeheerorganisatie, ter conformverklaring. Het conform verklaarde SOP moet worden toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag en de contractuele documenten. U kunt het SOP ook laten indienen door de sloopdeskundige.
   
 3. Voordat het puin wordt afgevoerd naar een breker (producent gerecycleerde granulaten), moet de uitvoerder van de werken een verwerkingstoelating (VWT) bij de sloopbeheerorganisatie aanvragen.
   
 4. Na afloop van de werken levert de sloopbeheerorganisatie een sloopattest af aan de uitvoerder van de werken. De uitvoerder van de werken bezorgt het sloopattest vervolgens aan de houder van de omgevingsvergunning en toont daarmee aan dat hij of zij conform het sloopbeheersysteem heeft gewerkt. 

Meer info

Kom hier meer te weten over de verplichting en de traceerbaarheidsprocedure.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140