Ga terug

No regret maatregelen versus DAEB voor PFAS

Nieuwsbericht · Mar 18, 2022 12:47:00 PM
molecule

In verkennende bodemonderzoeken voor PFAS wordt gebruikt gemaakt van een aangepaste methodologie ‘duidelijke aanwijzing voor een ernstige bodemverontreiniging’ (DAEB). In de nieuwsbrief van 13 december 2021 gaven we aan dat ook in oriënterende bodemonderzoeken waarin verontreiniging met PFAS wordt aangetroffen, gebruik moet gemaakt worden van deze methodologie.

We merken echter dat zowel in verkennende als in oriënterende bodemonderzoeken verwarring bestaat over de toepassing van de DAEB-methodologie voor PFAS binnen zones waar no regret maatregelen gelden. In een aantal onderzoeken werd PFAS verontreiniging zonder meer toegeschreven aan een externe bron omwille van geldende no regret maatregelen op de onderzoekslocatie.

De zones van de no regret maatregelen zijn vastgelegd vanuit een preventieve gezondheidszorg waarbij heel wat gegevens momenteel nog niet bekend zijn. De zones duiden niet de gebieden aan waar effectief verontreiniging met PFAS werd vastgesteld.

Hou daarom rekening met de volgende aandachtspunten bij de toepassing van de DAEB-methodologie bij verontreiniging met PFAS:

  • De deskundige moet steeds de DAEB methodologie voor PFAS toepassen. Er mogen geen minpunten toegekend worden als een bron buiten de onderzoekslocatie wordt vermoed.
  • Indien verwezen wordt naar ‘atmosferische depositie’ als oorzaak moet dit grondig onderbouwd worden, net zoals bij onderstroming het geval is. Er moet worden nagegaan of op de onderzoekslocatie geen bron van de verontreiniging aanwezig is of was (vroegere brand, gebruik van PFAS-houdende stoffen, …). Er moet ook worden nagegaan of in de omgeving mogelijke bronnen aanwezig zijn.
  • De aard van de verontreiniging moet naar alle redelijkheid worden ingeschat. Indien ondanks alle inspanningen geen bron kan worden aangeduid, moet de verontreiniging als nieuw worden beschouwd.
  • Het gelden van no regret maatregelen ter hoogte van de onderzoekslocatie is niet voldoende om te verwijzen naar atmosferische depositie of onderstroming als bron van de verontreiniging met PFAS.

Bodembeheer