Ga terug

OVAM en VC inspireren tijdens #EUCircularTalks

Nieuwsbericht · Jan 19, 2022 4:42:00 PM
Pancarte presentatie duurzame aankopen

Het European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP) brengt de Europese stakeholders rond circulaire economie samen. De OVAM maakt deel uit van de ECESP Coordination Group en de ECESP Leadership Group Textiles. Vlaanderen Circulair maakt deel uit van de ECESP Leadership Group Circular Procurement.

In 2021 bevestigden de OVAM en Vlaanderen Circulair hun zeer actieve rol in het ECESP door meerdere events mee te organiseren. Hebt u ze gemist? Geen probleem, de opnames zijn online beschikbaar.

Vier #EUCircularTalks

  1. Trade, Resource Extraction & Circular Economy

Het evenement bracht experten rond handel en circulaire economie samen om het bewustzijn te vergroten van de kwesties die aan de orde worden gesteld in het UNEP-IRP-Sustainable Trade in Resources. Daarnaast  leverden de experteninput voor de komende discussie over de herziening van het handelsbeleid van de EU en de toekomst van de WHO. Tijdens het webinar werden ook de bevindingen van het UNEP-IRP-rapport gepresenteerd. In haar rol van het Steering Committee van het UNEP IRP, nam de OVAM het initiatief tot dit event.

Herbekijk het webinar
 

2. Exploring EPR for textiles: taking responsibility for Europe’s textile waste

Deze #EUCircularTalk bracht een panel van stakeholders samen om mogelijkheden rond een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te bespreken. Onder andere Frankrijk deelde de ervaring over hun UPV-systeem en we kregen inzicht in de ontwikkelingen rond UPV in Nederland. Ook het Belgische initiatief Circletex nam het woord in deze webinar.

Herbekijk het webinar

3. Circular textile design: get it right from the start!

Deze #EUCircularTalk reikte enerzijds een theoretisch kader aan voor de toepassing van ecodesignprincipes op textielproducten. Zo werden de bevindingen uit de ecodesignstudie die de OVAM liet uitvoeren bondig voorgesteld en besproken. Anderzijds kwamen ondernemers voorbeelden presenteren van hoe zij deze ideeën in de praktijk hebben toegepast.

Herbekijk het webinar

4. Could mandatory circular procurement drive the EU CEAP?

Het Actieplan Circulaire Economie van de Europese Commissie benadrukt het belang van circulair aankopen voor de omslag van onze economie. In deze #EUCircularTalk kwamen voorbeelden aan bod uit verschillende regio’s en beleidsniveaus, waarin verplichte criteria hielpen om het aankoopbeleid te vergroenen. Tot nu toe blijft het vaak de individuele verantwoordelijkheid van een aankoper om via innovatieve procedures circulaire producten en diensten aan te kopen. Als overheid kun je dit proces vereenvoudigen én bovendien de markt van circulaire producten en diensten doen groeien door een aantal minimum criteria op te nemen bij iedere aankoop.

Herbekijk het webinar

Team pers & communicatie

Woordvoerder