Ga terug

Politie Aalst en arbeidsinspectie controleren op veilige asbestverwijdering

Nieuwsbericht · Jun 22, 2022 9:26:00 AM
Handhavingsactie asbestverwijdering

Op 20 april is de politie van Aalst in samenwerking met de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) een campagne gestart om in de kijker te stellen hoe er op werven omgegaan wordt met asbest. Tijdens verschillende quick response-acties rijden de politie en de arbeidsinspectie van de FOD WASO een volledige dag rond op het grondgebied van Aalst om alle dakwerken, renovaties en bouwwerkzaamheden te bezoeken. Daar controleren ze op inbreuken tegen de asbestwetgeving en de veiligheidsaspecten die daarmee samenhangen. Er vinden ook enkele geïntegreerde acties plaats waarbij de RSZ, de RVA, de Bouwinspectie Aalst en de Dienst Vreemdelingenzaken zullen aansluiten. Met deze campagne willen ze aannemers en dakwerkers wijzen op de risico’s van werken met asbest en hen sensibiliseren over de juiste werkwijze.  

Werk aan de winkel

Op de 51 tot nu gecontroleerde werven waren er 3 waar de werkzaamheden volledig conform alle regelgevingen uitgevoerd werden. De politie stelde 7 processen-verbaal op voor milieuovertredingen en legde 3 werven stil vanwege een te groot gevaar voor mens en omgeving. De meest opvallende vaststelling is dat ook dakwerkers die een opleiding eenvoudige handelingen volgden toch nog fouten maken. Er is dus nog werk aan de winkel. De opleiding en controle van dakwerkers en aannemers blijft een aandachtspunt.

Code van goede praktijk

De 'slechte leerlingen van de klas’ krijgen een brochure overhandigd: de Code van goede praktijk veilig werken met asbestdaken en -gevels van de OVAM. Die brochure beschrijft hoe u veilig asbestdaken en -gevels verwijdert om gezondheidsrisico’s en de verspreiding van vezels in de omgeving te vermijden. Naast de gezondheidsschade kan onzorgvuldig werken ook tot aanzienlijke kosten leiden voor het saneren van de asbestverontreiniging. De politie van Aalst geeft mee dat de gecontroleerde dakwerkers de adviezen ter harte nemen. 

Politie Aalst blijft de komende maanden samen met haar handhavingspartners extra inzetten op de handhaving van asbestverwijdering en de algemene veiligheid op het werk. 
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140