Ga terug

Projectoproep stimuleert circulaire hotspots in Antwerps havengebied

Nieuwsbericht · Mar 16, 2022 3:54:00 PM
visual van symbioseproject Port of Antwerp

Port of Antwerp lanceerde samen met de OVAM en de experten van het Vlaams Symbioseplatform, VITO en essenscia in september 2021 een projectoproep om het sluiten van materiaalkringlopen in en rond de haven van Antwerpen te stimuleren.

Ondersteuningstraject

Twee industriële symbioseprojecten werden geselecteerd en starten nu elks met het ondersteuningstraject ter waarde van 50 000 euro. Tijdens dit ondersteuningstraject kunnen zij beroep doen op technische ondersteuning door de partners van de oproep.
De oproep voor industriële symbioseprojecten ondersteunt bedrijven actief binnen het havengebied bij innovatieve samenwerkingen en helpt hen manieren te vinden om het gebruik van afval van de ene als grondstof voor de andere in te zetten.

Een onafhankelijke jury van experten beoordeelde de ingediende symbioseprojecten op basis van meerdere criteria waaronder milieu-impact, opschaalbaarheid, innovatief karakter en het potentieel om naar een reële investering te leiden die Vlaanderen helpt om het residueel afval of materiaalverbruik te verminderen.

Circulaire betonklinkers

Het eerste project is een samenwerking tussen Indaver en Marlux waarbij betonklinkers uit secundaire grondstoffen worden geproduceerd. Via deze toepassing zal een aanzienlijk volume van afval dat voorheen laagwaardig werd toegepast of gestort hoogwaardig worden toegepast.

Circulair water

Daarnaast wist ook Dockwater BV de jury te overtuigen van hun projectvoorstel waarbij koelwater en effluentwater van industriële bedrijven in de haven verwerkt zal worden tot nieuw proceswater. Dit zal een positief effect hebben op de drinkwaterbevoorrading in Vlaanderen en het dokwaterpeil in tijden van droogte, de druk op zoetwaterbronnen in Vlaanderen aanzienlijk doen verminderen en ook resulteren in minder afvalwaterlozingen en gebruik van chemicaliën.

Onafhankelijke economie

Havens, als logistieke en industriële hubs, spelen een grote rol in de transitie naar een circulaire economie. Samenwerkingen in het kader van industriële symbiose zijn hiervoor noodzakelijk. Door zoveel mogelijk materialen in de kringloop te houden, zijn we immers minder afhankelijk van primaire grondstoffen uit het buitenland.

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140