Ga terug

Samen voor meer open ruimte in en rond Brussel

Nieuwsbericht · Apr 20, 2022 12:00:00 PM
Cover brochure omgevingsstudie Sweco

In februari 2022 werd de bijhorende Opdrachtencentrale ter bevordering van het openruimtenetwerk in en rond Brussel voorgesteld. Dankzij die centrale kunnen lokale besturen nu ook samen met partners concreet aan de slag volgens de visie van de het intergewestelijke studie ‘Openruimtenetwerk in en rond Brussel’. 

De OVAM zet zich al jaren in voor het vrijwaren van open ruimte door de geïntegreerde aanpak van verontreinigde terreinen binnen ruimtelijke herontwikkeling. Daarnaast wil de OVAM ook de blik richten op bredere bodemzorg en regeneratief bodembeheer waarbij alle bodemfuncties ondersteund worden. In samenwerking met het Departement Omgeving, perspective.brussels, Agentschap Natuur en Bos en Leefmilieu Brussel ging de OVAM aan de slag om samen met partners zoals o.a. De Vlaamse en Brusselse Bouwmeester, VMM, VLM en Departement Landbouw en Visserij, Strategisch Project Groene Noordrand en de Provincie Vlaams Brabant tot een duurzaam en regionaal samenhangend open ruimte netwerk in en rond Brussel met aandacht voor biodiversiteit, water, koelte, lokale landbouw en actieve mobiliteit te komen. Zo kan de open ruimte als structurerend element voor een gezonde stedelijke groei fungeren.

Van visie tot voorstellen voor concrete acties 

BUUR (deel van Sweco), Antea Group en Hesselteer bestudeerden daarvoor het gebied en overlegden met de opdrachtgevers, partners en stakeholders om tot een analyse, visie en concrete voorstellen tot interventies op het terrein te komen (periode 2020-2021) . 

Dankzij de Opdrachtencentrale, die zowel aan Brusselse als Vlaamse kant georganiseerd wordt, kunnen vanaf nu concrete projecten opgezet worden om de bestaande dynamieken vanuit die gezamenlijke visie efficiënt op elkaar af te stemmen. Lokale besturen, investeerders, eigenaars en gebruikers kunnen samen, via operationele strategieën en instrumenten, aan de slag om de open ruimte op te waarderen.

Deze studie past in de interregionale samenwerking rond de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordrand. 

Meer info

Een brochure met het overzicht van de studie en de doelstelling van de opdrachtencentrale. 

Bent u op zoek naar meer informatie over de studie? Raadpleeg dan Openruimtenetwerk in en rond Brussel - Departement Omgeving.

Meer info over TOP Noordrand vindt u via de website van Omgeving Vlaanderen

Ook uw bijdrage telt

Wilt u hier ook aan deelnemen? Neem dan zeker een kijkje  op de website van Omgeving Vlaanderen of neem contact op met gebiedsontwikkeling vlaamserand@vlaanderen.be 
 

Team pers & communicatie

Woordvoerder