Ga terug

Samenwerken aan kwaliteit

Nieuwsbericht · Sep 28, 2023 10:30:00 AM
kwaliteitsbeheer

Via deze richtlijnen informeert het team Bodemattestering en grondoverdracht en het team Informatie- en kwaliteitsbeheer u over enkele foute trends, die we op regelmatige basis ondervonden tijdens de standaardcontrole en de steekproefsgewijze controle op het redeneervermogen.

Welke gegevens E/G/Exp levert u aan?

In een oriënterend bodemonderzoek moet u sinds 1 augustus 2023 de eigenaar(s) en gebruiker(s) tot op heden vermeld op de recente kadastrale legger, niet meer aanleveren in de administratieve tabel en databank. 

Wat moet u nog wel aanleveren?

Aanlevering tabel in PDF-administratieve gegevens:

  • indien van toepassing: gebruiker tot op heden, indien deze niet als gebruiker op de legger staat
  • indien van toepassing: exploitant tot op heden
  • indien van toepassing: VME (als gebruiker)
  • eigenaar tot op heden volgens deskundige, enkel wanneer u oordeelt dat deze op kadastrale legger onjuist is bv. door overlijden. Vermeld dan de reden!
  • voormalige E/G/Exp met data ‘van/tot’

Aanlevering databank:

  • (E)/G/Exp tot op heden, zoals de (E)/G/Exp tot op heden vermeld in de tabel
  • PDF-administratieve bijlage (kadastrale legger en plan) niet meer verplicht aan te leveren

Bij de administratieve beoordeling stellen we vast dat de voormalige E/G/Exp regelmatig ontbreken in de tabel opgenomen in de PDF-administratieve gegevens. 
Dit is nog steeds vereist zoals in de standaardprocedure vermeld!

Wanneer voegt u ‘Gewijzigd’ in de titel toe?

Stuurt u een nieuwe opdracht door nadat het vorige rapport is afgekeurd? Neem dan het woord ‘Gewijzigd’ in het begin van de titel van het rapport op. U doet dit zowel in het PDF-bestand als in de databank. Ook als er enkel wijzigingen zijn gebeurd in de databank.

De hyperlinks in het PDF-bestand zijn nodig.

Een van de technische vereisten van het PDF-rapport is een interactieve inhoudstafel met hyperlinks, zodat de lezer snel door het bestand kan navigeren. We stellen vast dat deze hyperlinks regelmatig ontbreken.

Wat is asbestverdacht?

In veel oriënterende bodemonderzoeken wordt er worst-case vanuit gegaan dat vastgesteld puin in de bodem als asbestverdacht wordt beschouwd. Het is echter niet de bedoeling het aanwezige puin standaard als asbestverdacht te beschouwen. We verwijzen hiervoor naar de Leidraad bij de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek hoofdstuk 7.3 Puin: ‘… Op basis van de kennis over de historiek van het terrein (stap 1), het terreinbezoek (aanwezigheid bron?, asbeststukken op het maaiveld?) én de visuele inspectie van het opgeboorde materiaal besluit u of er asbestverdachte puinlagen in de bodem voorkomen of niet. …’

Ook worden de termen asbestverdacht en asbesthoudend dikwijls door elkaar gehaald. Asbestverdacht is, wanneer de kans groot is dat er wel degelijk asbest aanwezig is zonder dat het vaste deel geanalyseerd werd op asbest: puin onder een verharding of dieper dan de geldende leeflaag. 

Asbesthoudend is, wanneer uit analyses blijkt dat er wel degelijk asbest aanwezig is met al dan niet een vervolgstap tot gevolg.

De Leidraad bij de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek wijzigt.

In de Leidraad bij de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek wordt in hoofdstuk 7.5 volgende paragraaf aangepast:
‘… Puinlaag niet onder een verharding of niet dieper dan de leeflaag (altijd veldwerk/analyses uitvoeren of ineens Q-zin geven: …’.

Ook zal er niet meer gesproken worden over asbestverdachte puinlagen maar wel over asbestverdacht puin in de bodemlaag of -lagen. 

Bodembeheer