Ga terug

Samenwerken aan kwaliteit: aandachtspunten wanneer u een bodemonderzoek opstelt

Nieuwsbericht · Mar 14, 2024 11:44:00 AM
kwaliteitsbeheer

De teams Bodemattestering en grondoverdracht en Informatie- en kwaliteitsbeheer informeren u over enkele foute trends, die we op regelmatige basis ondervonden tijdens de standaardcontrole en de steekproefsgewijze controle op het redeneervermogen.

Asbestuitspraak (bodemattest)

De OVAM krijgt veel vragen over de asbestuitspraak op grondniveau en merkt ook op dat hierover nog veel fouten gemaakt worden. Hoe en wanneer deze asbestuitspraak gebruikt moet worden en welke teksten er op het bodemattest verschijnen, vindt u terug in de Leidraad voor de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek. Deze leidraad kunt u raadplegen op: ovam.vlaanderen.be/leidraden-voor-bodemonderzoek

Regionaal verhoogde achtergrondwaarden – afwijking EC of pH – No regret-maatregelen 

In rapporten is er regelmatig sprake van ‘regionaal verhoogde achtergrondwaarden’. U moet éénduidig bepalen of deze verontreiniging van natuurlijke oorsprong of van menselijke oorsprong is. Dit maakt een belangrijk verschil naar opnemen als ‘verontreiniging’ of ‘geen verontreiniging’.
 
Een verhoogde of verlaagde geleidbaarheid (EC) of zuurtegraad (pH) wordt dan weer regelmatig als een verontreiniging op zich bekeken. De standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek meldt echter: ‘Stelt u afwijkende waarden (verhoogd of verlaagd) vast voor de geleidbaarheid of de zuurtegraad? Ga dan na welke parameters deze afwijkende waarden veroorzaakten. Analyseer het grondwater of het vaste deel van de aarde bijkomend op deze verdachte stoffen.’

No regret-maatregelen mogen niet opgesomd worden in de rapporten.

Eigenaar/gebruiker/exploitant aanleveren

De OVAM dringt er nogmaals op aan om in de onderzoeken de juiste eigenaars/gebruikers/exploitanten op te nemen. Hierdoor kan de OVAM steeds de juiste eigenaars/gebruikers/exploitanten aanschrijven/aanmanen. Dit laatste is ook belangrijk naar mogelijke vrijstellingen toe.


Kwaliteitsverantwoordelijke

De OVAM merkt op dat de kwaliteitsverantwoordelijke soms nog ontbreekt in de PDF-administratieve gegevens. Bij mails over tekortkomingen ontvangt de kwaliteitsverantwoordelijke dan geen mails als cc.
 

Bodembeheer