Ga terug

Sanering kruispunt Harensesteenweg – Sluisstraat in combinatie met aanleg Park Mondiale in Vilvoorde

Nieuwsbericht · Jun 11, 2024 4:31:00 PM
Projectplan Vilvordit

Het voormalige Vilvordit-terrein is gelegen langs de Harensesteenweg en de Willem Debackerstraat in Vilvoorde. Het gaat om historische verontreiniging, met onder andere minerale olie, die is ontstaan tussen 1930 en 1958, op het terrein van het brandstoffendepot L’Alliance nv. 

Het ex-Vilvordit-terrein werd al gesaneerd en kreeg een tijdelijke natuurinvulling. Enkel het grondwater wordt nog verder gemonitord. Maar door een gebrekkige brandstofleiding is er ook nog verontreiniging ter hoogte van de verbindingsweg tussen de ex-Vilvordit-site en het Zeekanaal Brussel-Schelde. 

Samenwerking tussen OVAM en Stad Vilvoorde

In 2017 saneerde de OVAM het eerste deel van de Sluisstraat, van het kanaal tot aan de Zenne. Het tweede deel, van de Zenne tot het kruispunt met de Harensesteenweg, was in 2019 aan de beurt. Nu wordt het kruispunt met de Willem De Backerstraat aangepakt. Naast de bodemsanering worden de nog aanwezige brandstofleidingen — de bron van de verontreiniging —leeggemaakt, gereinigd en verwijderd. Geurhinder wordt daarbij zoveel mogelijk beperkt.

Tegelijk met de sanering voert Stad Vilvoorde vernieuwingswerken uit aan de riolering en het wegdek en wordt het nieuwe Park Mondiale aangelegd. Stad Vilvoorde en de OVAM hebben een samenwerkingsovereenkomst om die werken gecombineerd uit te voeren. Op die manier blijft de overlast voor de buurtbewoners beperkt. 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140