Ga terug

Staalname van steekvaste bodemmaterialen

Nieuwsbericht · May 16, 2024 10:20:00 AM
Staalname bodemmaterialen

De aangepaste procedure voor staalname van steekvaste bodemmaterialen (procedure CMA/1/A.8) trad in werking op 15 januari 2024. Op 9 februari 2024 werd deze retro-actief goedgekeurd met publicatie in het Belgisch Staatsblad op 26 februari 2024.


De procedure vindt u terug op de emis.vito-website of via de link Staalname van steekvaste partijen bodemmaterialen (vito.be).


De procedure omvat de richtlijnen over de staalname van hopen en partijen steekvaste bodemmaterialen in het kader van bodemonderzoeken en zoals opgeslagen in bijvoorbeeld:

  • TOP’s: tijdelijke opslagplaatsen
  • CGR’s: centra voor grondreiniging en 
  • CSV’s: centra voor sedimentverwerking.

De instructies uit de procedure moeten bijgevolg toegepast worden vanaf 15 januari 2024.

Bodembeheer