Ga terug

Stookoliefonds Promaz treedt in werking vanaf begin april

Nieuwsbericht · Feb 28, 2022 7:00:00 AM
Stookoliefonds Promaz

Promaz werd eind vorig jaar erkend door de Interregionale Bodemsaneringscommissie (IBC) en zal vanaf 1 april 2022 volledig operationeel zijn. Vanaf dan staan zij dus in voor de sanering van vervuilde gronden door lekkende stookolietanks bij particulieren. Mensen die met zo’n verontreiniging worden of werden geconfronteerd, hebben drie jaar de tijd om een aanvraag tot vergoeding in te dienen.

Praktische en financiële ondersteuning

Met het in werking treden van Promaz is er eindelijk een oplossing in zicht voor de duizenden lekkende stookolietanks in Vlaanderen. Een bodemsanering is immers een dure aangelegenheid en particulieren kunnen die kosten vaak niet alleen dragen. Nu kunnen zij dus beroep doen op het stookoliefonds, dat de uitvoering en financiering van de bodemsanering voor zijn rekening neemt. Als gedupeerden toch al een sanering hebben laten uitvoeren en bekostigd, kunnen zij een aanvraag doen tot terugvordering.

Tussen de publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad eind februari en de officiële start in april, kunnen burgers zich reeds aanmelden op www.promaz.be. Van zodra het fonds operationeel is, nemen zij contact op om een dossier te openen.

Voor de financiering kan Promaz eerst terugvallen op een overschot van zo’n 120 miljoen euro in BOFAS, een gelijkaardig fonds voor de verontreiniging door tankstations. Er wordt dus op dit moment geen financiële bijdrage gevraagd aan de burger bij de aankoop van stookolie.

Zorg voor bodem
 
De OVAM is verheugd dat het stookoliefonds bijna van start kan gaan, want hun werking draagt bij aan onze belangrijke doelstelling om verontreinigde gronden te saneren en zorgvuldig om te springen met de schaarse ruimte in Vlaanderen.

Team pers & communicatie

Woordvoerder