Ga terug

Vermelding finale nuttige toepassing op transportdocument Annex VII

Nieuwsbericht · Mar 16, 2022 3:51:00 PM
Rijdende vrachtwagen

Voor het grensoverschrijdende transport van afvalstoffen bepaalt de Europese Verordening 1013/2006 dat de finale bestemming duidelijk moet zijn. Verder bepaalt het VLAREMA (het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) dat het Annex VII-document geldt als identificatieformulier, om zo niet beide documenten nodig te hebben voor het deel van het transport op Belgisch grondgebied.
Het betekent wel dat ook bij transport van afvalstoffen binnen de landsgrenzen die informatie over de finale bestemming dus op een identificatieformulier moet staan, of bijgevoegd zijn.​​​​​​​

Nuttige toepassing versus verwijdering

Bij alle grensoverschrijdende transporten waar geen voorafgaande goedkeuring nodig is, moet een Annex VII-document aanwezig zijn. Gaat het afval naar een inrichting waar het een voorlopige behandeling zal ondergaan, dan moet u op dat document ook vermelden waar het afval definitief verwerkt wordt met vermelding van de verwerkingscode. Dat doet u door op het Annex VII-document bij code R12 en R13 de finale bestemming en verwerkingswijze van de afvalstoffen te noteren. Of u kunt verwijzen naar de bijgevoegde informatie over de finale verwerking van de afvalstoffen.

Is bij de aanvang van het transport de definitieve verwerking die als nuttige toepassing in aanmerking komt niet bekend, dan gaat het om een verwijdering. En dat transport is enkel toegelaten na voorafgaande goedkeuring van de betrokken autoriteiten. Dat is de zogenaamde kennisgevingsprocedure.

Maar het kan ook zijn dat de finale bestemming nog niet bekend is door bijvoorbeeld de huidige marktomstandigheden. In dat geval kunt u een lijst van vergunde bestemmingen toevoegen. Die lijst bevat die bestemmingen die in aanmerking komen als finale bestemming van de afvalstoffen na voorlopige behandeling én waarvoor u al de nodige overeenkomsten afgesloten hebt.

De afdeling Handhaving van departement Omgeving zal toezicht houden op de naleving.

Meer info

Voor vragen en bijkomende informatie kunt u terecht op het e-mailadres dave.van.hasselt@ovam.be.

Team pers & communicatie

Woordvoerder