Ga terug

Voorzorgs-, veiligheidsmaatregelen en no regret maatregelen bij vaststelling van een bodemverontreiniging met PFAS. Wat wanneer voorstellen?

Nieuwsbericht · Sep 6, 2021 11:36:00 AM
PFOS kaart 100 m

No regret maatregelen en voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen zijn termen met een verschillende betekenis en worden dus ook in een verschillende context toegepast.

No regret maatregelen zijn conservatieve adviezen uit voorzorgsprincipe, die op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) van toepassing zijn op het terrein zelf en voor de nabije omgeving van het terrein waar een verontreiniging met PFAS verwacht kan worden en/of werd vastgesteld. Dit om de mogelijke blootstelling van de bevolking aan PFAS te vermijden.

Als op basis van de in het onderzoeksprotocol voor brandweerlocaties voorziene DAEB-toetsing tot verdere maatregelen moet worden overgegaan, bepaalt de bodemsaneringsdeskundige in het verkennend bodemonderzoek de bijhorende prioriteitsklasse.

De bodemsaneringsdeskundige hoeft in het verkennend bodemonderzoek geen bijkomende beoordeling/uitspraak te voorzien voor de no regret maatregelen.

Hier vindt u meer informatie en een duidelijk overzicht van de no regret maatregelen die AZG mogelijk kan adviseren.

Voorzorgsmaatregelen zijn volgens het Bodemdecreet dan weer maatregelen met het oog op het beschermen van de mens of het milieu tegen de risico's van bodemverontreiniging en dit in afwachting van de uitvoering van de bodemsaneringswerken. Als de bodemverontreiniging een onmiddellijk gevaar vormt, worden ook veiligheidsmaatregelen opgelegd.

Deze maatregelen hebben dan ook vaak betrekking op het terrein zelf waar in dit geval de verontreiniging met PFAS werd vastgesteld. Niet limitatief wordt hier bijvoorbeeld gedacht aan het afdekken van niet begroeide delen van het terrein om stofopwaaiing te voorkomen, het niet meer gebruiken van speeltuigen die op het terrein aanwezig zijn, het niet meer gebruiken van (grond)waterwinningen, ….

Voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen dienen enkel te worden voorgesteld als de bodemsaneringsdeskundige van oordeel is dat de no regret maatregelen zoals opgenomen op de hoger vermelde website niet afdoende zullen zijn. In vele gevallen zullen de no regret-maatregelen immers al een belangrijk deel van de mogelijke blootstelling aan PFAS wegnemen. Hierbij is het dus zaak om ‘dubbele’ maatregelen zeker te vermijden.

 

Bodembeheer