Ga terug

Wat als een drugsincident bodemverontreiniging veroorzaakt?

Nieuwsbericht · Mar 8, 2023 2:21:00 PM
vaten lekken

Jammer genoeg komt het regelmatig voor dat een dumping van drugsafval of de uitbating van een drugslabo tot bodemverontreiniging leidt. De oorzaak bepaalt de verdere aanpak. 

Wanneer een onbekende een bodemverontreiniging veroorzaakt door drugsafval op een terrein achter te laten, is dit voor de eigenaar of de gebruiker een onvoorziene gebeurtenis. In dat geval kan de schadegevallenprocedure opgestart worden.

De exploitatie van een drugslabo op een terrein beschouwen we als een illegale risico-inrichting. De schadegevallenprocedure kan hiervoor niet toegepast worden. In dat geval moet minstens een oriënterend en mogelijk ook een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden.

Het is niet eenvoudig om te bepalen welke parameters best onderzocht worden bij een bodemverontreiniging door een drugsincident. 
De parameters die geanalyseerd moeten worden, variëren naargelang de aard van de productie en de productiestap. 
Als bodemsaneringsdeskundige informeert u best bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) welke parameters geanalyseerd moeten worden op een specifieke locatie.

De meest geproduceerde (synthetische) drugs in België zijn momenteel amfetamine, metamfetamine, MDMA en cocaïne.
Deze stoffen kunnen teruggevonden worden in het afval van drugsproductie:

  • sporen van de drugs: amfetamine, metamfetamine, MDMA en cocaïne
  • de precursoren: BMK, PMK
  • bijproducten van de productie (zie literatuur)
    Voor bv. amfetamine zijn formylamfetamine, DPIA en 4-methyl-5-phenylpyrimidine veel voorkomende synthesemerkers
  • de pH van het afval is meestal heel sterk zuur (pH 0) of heel sterk alkalisch (pH 14)
  • naast waterig afval wordt er ook heel wat solventafval geproduceerd. 
    De meest gebruikte solventen in een illegaal drugslab zijn: aceton, methanol, hexaan, methylethylketon, ethylacetaat en tolueen 

Meer info vindt u in het document 'Aanpak bodemverontreiniging drugsgerelateerde producten' op de webpagina Melding bodemverontreiniging (vlaanderen.be)

Bodembeheer