Ga terug

Wijziging code van goede praktijk onderzoek waterbodems

Nieuwsbericht · Feb 14, 2022 11:37:00 AM
waterbodem

De code van goede praktijk ‘onderzoek van waterbodem en oevers’ werd licht gewijzigd. De aangepaste versie met publicatiedatum 3 februari 2022 is vanaf nu beschikbaar op de website van de OVAM.

De grootste wijziging aan de code van goede praktijk is de toevoeging van bijlage 8: ‘Achtergrondinformatie over de biologische beschikbaarheid van milieuverontreinigingen en het vaststellen van ecotoxicologische risico’s in waterbodem en oevers.’ Deze bijlage dient als inspiratie voor het uitvoeren van een ecotoxicologische risico-evaluatie.

Verder in de code werd tabel 6.4.1 ‘Algemene kenmerken van de waterloop’ licht gewijzigd.

In de hoofdstukken 6.8 en 6.9.6 werd toegelicht hoe u omgaat met overwelfde waterlopen.

Tenslotte werd in hoofdstuk 7.2 de formulering over de analyses afgestemd op het CMA.

Als u vragen of opmerkingen hebt bij deze code van goede praktijk, kunt u ons die bezorgen op het e-mailadres waterbodem@ovam.be.

Bodembeheer