Ga terug

Wijzigingen in PFAS-parameterlijst

Nieuwsbericht · Dec 13, 2021 1:48:00 PM
parameters

De analyses op PFAS-parameters moet worden uitgevoerd volgens voorgeschreven procedures (CMA voor bodem/sediment, WAC voor grondwater) of richtlijnen. Door voortschrijdend inzicht kunnen procedures worden aangepast. Door de vele metingen die plots werden uitgevoerd, konden de CMA en WAC voor PFAS-parameters versneld aangepast worden. Dit heeft ook een impact op de methodologie DAEB bij de 'som-PFAS'.

PFAS-parameters die worden opgenomen in de kwantitatieve lijst zijn parameters waarvan de concentratie in een bodem-, sediment- of grondwaterstaal, exact en betrouwbaar kan worden bepaald. Metingen van eenzelfde staal door verschillende laboratoria geeft dus eenzelfde resultaat, binnen de grenzen van de toegestane afwijking.

Tegelijk kunnen ook PFAS-parameters worden bepaald waarvan de resultaten minder betrouwbare resultaten geven door onvoldoende terugvinding door adsorptie-verlies of mogelijke interferentie. Deze parameters worden dan ondergebracht in de indicatieve lijst. De resultaten van deze metingen kunnen zeker nuttig zijn in verder grootschalig onderzoek in de PFAS-problematiek. Rapportage van deze parameters wordt dus ook gevraagd in de bodemonderzoeken.

Op basis van de resultaten van de afgelopen maanden, werden volgende aanpassingen doorgevoerd in de parameterlijst:

  • MePFOSA,  EtPFOSA, MePFOSAA, EtPFOSAA en 6:2/8:2 diPAP werden verschoven van de indicatieve lijst naar kwantitatieve lijst
  • 10:2 FTS werd verschoven van de kwantitatieve lijst naar de indicatieve lijst
  • er werden 4 nieuwe indicatieve PFAS-parameters toegevoegd : PFBSA, MePFBSA, MePFBSAA en PFHxSA. Dit naar aanleiding van de conformiteit met WAC

Voor het bodem + sediment geeft dit een verschil in aantal kwantitatieve parameters tov de vorige CMA (versie 11/2020): zie lijst uit tabellen 1 en 2 uit CMA_3_D - versie 11/2021

  • 31 kwantitatieve parameters ipv 28 (lijst tabel 1) 
  • 9 indicatieve parameters ipv 8 (lijst tabel 2) 

Voor het grondwater geeft dit een verschil in aantal kwantitatieve parameters tov de vorige WAC (versie 11/2020): zie lijst uit tabellen 1 en 2 WAC – versie 11/2021)

  • 30 kwantitatieve parameters ipv 27 (lijst tabel 1) 
  • 13 indicatieve parameters ipv 9 (lijst tabel 2) 

Het verschuiven van parameters van de indicatieve lijst naar de kwantitatieve lijst heeft een effect op de methodologie DAEB voor bodem/sediment. U gebruikt de methodologie DAEB zodra de som van PFAS som van 31 kwantitatieve parameters de richtwaarde van 8 µg/kg ds overschrijdt tov van voorheen de som van de 28 parameters.

De parameter ’PFAS-som’ (=som van de kwantitatieve PFAS parameters) werd ook toegevoegd aan de Mistral-databank (xml) en gecommuniceerd aan de laboratoria.

Voorts zijn ook de volgende som-parameters toegevoegd aan de Mistral-databank:

  • Som van de indicatieve PFAS parameters  - xml ‘som PFAS Indicatief’
  • Som EFSA-4   - xml ‘PFAS (EFSA-4)’
  • Som VMM-20  - xml ‘PFAS (VMM-20)’

Deze bijkomende som-parameters zullen vooral gebruikt worden voor het opbouwen van de expertise op vlak van PFAS in de (brede) milieusector. De OVAM vraagt dan ook om deze som-parameters systematisch mee te rapporteren in de rapporten die betrekking hebben op PFAS.

Bodembeheer