Een circulaire economie, wat is dat?

Waar staan we nu?

Hoever staat de circulaire economie in Vlaanderen en hoe snel boekt ze vooruitgang? Om dat te achterhalen is een gedetailleerde set van indicatoren nodig.


Hoe circulair is onze Vlaamse economie?

Het Steunpunt Circulaire Economie (Steunpunt CE) ontwikkelde eind 2021, in opdracht van Vlaanderen Circulair, de Monitor Circulaire Economie Vlaanderen (CE-monitor).

De OVAM leverde, als partner in de transitie Circulaire Economie, een rapport aan met een eerste selectie van indicatoren. Deze selectie kwam tot stand in samenwerking met het Steunpunt CE. Daarnaast komen in dit rapport enkele resultaten aan bod van OVAM-onderzoek naar de impact van duurzaam materialenbeheer en circulaire economie.

Chronologische opbouw van de Monitor van de Circulaire Economie voor Vlaanderen

Het Steunpunt CE leverde eind 2018 een concept af voor de CE-monitor. Dit is een kader waarbinnen we indicatoren kunnen selecteren en ontwikkelen, zodat we een zo direct mogelijke feedback kunnen geven op het beleid. Het concept bestaat uit een toplaag met macro-indicatoren, die op samenvattende wijze voor Vlaanderen de voortgang naar de circulaire economie weergeven. Daaronder staan vier behoeftesystemen: huisvesting, voeding, consumptiegoederen en mobiliteit. Deze dienen als kapstokken om indicatoren onder te brengen die meer detail en inzicht bieden.

Het Steunpunt CE werkte de behoeftesystemen één voor één zo volledig mogelijk uit.

Dit OVAM-rapport biedt input voor Monitor van de Circulaire Economie voor Vlaanderen

Als partner in de transitie Circulaire Economie, stelde de OVAM dit rapport als een eerste selectie van indicatoren voor de Vlaamse circulaire economie. Voor de toplaag (economiebrede indicatoren of ‘macro-indicatoren’) van de monitor baseerden we de selectie op reeds bestaande indicatoren. De selectie werd gemaakt in een projectgroep van de OVAM, waaraan ook het Steunpunt CE heeft deelgenomen. Voor de behoeftesystemen huisvesting, voeding en consumptiegoederen bestaat de selectie uit indicatoren beschikbaar binnen de OVAM. Het rapport biedt tevens een vooruitblik op de indicatoren voor het systeem mobiliteit.
macro-meso-micro

 

Verdere samenwerking voor gedragen set van indicatoren

Het OVAM-rapport en het werk van het Steunpunt CE rond indicatoren voor behoeftesystemen vormden mee de basis voor de invulling van de CE-monitor (zowel de macro-indicatoren als de indicatoren voor de behoeftesystemen). Om voor de verschillende behoeftesystemen data in kaart te brengen en tot een gedragen indicatorenset te komen, ging het Steunpunt CE in gesprek met de relevante beleidsentiteiten, sectoren en andere stakeholders. Het OVAM-rapport is dan ook een uitnodiging aan de partners in de Vlaamse CE transitie om samen de CE-monitor verder aan te vullen.

Ook interessant voor u:

Team Onderzoek en Monitoring