Contact

Heeft u een vraag over de sanering van de Grote Laak?

De OVAM, de VMM en Tessenderlo Group zetten hun schouders onder de sanering van de vallei van de Grote Laak.

Een vraag over de sanering van de Grote Laak? Mail naar laak@ovam.be

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij


De OVAM heeft meer dan 30 jaar ervaring met de sanering en de aanpak van verontreinigde landbodems en 10 jaar ervaring met het onderzoek en sanering van verontreinigde waterbodems.

De OVAM stelt de erkende bodemsaneringsdeskundige aan die de saneringswerken ter hoogte van deze waterloop begeleidt.

Samen met de VMM stelt de OVAM per deeltraject een aannemer aan om de saneringswerken uit te voeren ter hoogte van deze waterloop.

015 284 284
info@ovam.be
www.ovam.be

De Vlaamse Milieumaatschappij


De VMM beheert de Grote Laak en heeft veel kennis en ervaring met de monitoring van waterlopen (incl. waterbodems), het ruimen van waterbodems en de ecologische inrichting van waterlopen en valleigebieden.

Bij de sanering van de Grote Laak begeleidt de VMM het ruimen van de waterloop en de inrichting van 6 slibvangen.

053 72 62 10
info@vmm.be
www.vmm.be

Tessenderlo Group


Tessenderlo Group zal instaan voor de berging van het verontreinigde slib en aarde. Ze richtte daarvoor de site ‘Kepkensberg’ op om de verontreinigde (water)bodems op een duurzame en veilige manier op te slaan.

Pers


Heeft u een vraag over de sanering van de Grote Laak en haar oevers? Contacteer dan onze woordvoerders voor meer informatie.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Bij de OVAM kunt u terecht voor informatie over de bodemverontreiniging langs de Grote Laak, over de resultaten van de bodemonderzoeken en de inhoud, de beoordeling en de uitvoering van het bodemsaneringsproject.

Jan Verheyen
woordvoerder@ovam.be
www.ovam.be/persinformatie

Vlaamse Milieumaatschappij

Bij de VMM kunt u terecht voor informatie over de waterloop, de ruiming en het beheer van de Grote Laak, de water- en waterbodemkwaliteit en de inhoud en uitvoering van het bodemsaneringsproject.

Katrien Smet
k.smet@vmm.be
www.vmm.be/pers

Sanering Grote Laak

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
laak@ovam.be