Ga terug

Bodemsaneringsproject deelgebied 2 conform verklaard

Nieuwsbericht ยท Nov 29, 2022 2:30:00 PM
Bodemsaneringsproject deelgebied 2 conform verklaard

Op 29 november 2022 verklaarde de OVAM het bodemsaneringsproject voor het tweede deelgebied van de Grote Laak conform. 
 
Dit bodemsaneringsproject gaat over de werken die zullen gebeuren tussen de monding van de Dode beek in de Grote Laak in Tessenderlo tot de Nieuwe baan in Laakdal. Na indiening van het bodemsaneringsproject op 4 augustus werd het project voorgelegd aan de betrokken eigenaars, en werd het voor advies voorgelegd aan verschillende instanties. Er werd ook een openbaar onderzoek georganiseerd. Met de conformverklaring zijn de bodemsaneringswerken die in het bodemsaneringsproject staan beschreven meteen ook vergund. 
 
Bij de sanering wordt de verontreinigde waterbodem geruimd. Stroomafwaarts van deelgebied 2 komt er een slibvang om resterende verontreinigde slibdeeltjes op te vangen. De vervuilde oevers worden afgegraven en daarna aangevuld met propere grond. Op bepaalde plaatsen vullen we de oevers niet of beperkt aan. Hiermee zorgen we voor een meer natuurvriendelijke inrichting van de oevers en kunnen we het water plaatselijk beter vasthouden. Vervuild materiaal van de waterbodem en oeverafgraving kan niet gereinigd worden door te hoge concentraties aan radium en wordt daarom gestort. Dit gebeurt in een speciale saneringsberging van Tessenderlo Group in Ham
 
Het bodemsaneringsproject en het conformiteitsattest met de opgelegde voorwaarden vindt u op de pagina van deelgebied 2.

Sanering Grote Laak

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
laak@ovam.be