Ga terug

Bodemsaneringsproject vierde deelgebied van de Grote Laak ingediend

Nieuwsbericht · Apr 5, 2023 10:00:00 AM
Bodemsaneringsproject vierde deelgebied van de Grote Laak ingediend

Op 22 maart werd het bodemsaneringsproject voor vierde deelgebied van de Grote Laak ingediend bij de OVAM. Dit deelgebied is het mondingsgebied en beslaat het gebied stroomafwaarts van de monding van de Kleine Laak in Laakdal tot de monding in de Grote Nete in Geel.

Het vierde deelgebied is het meest stroomafwaartse deelgebied. In het eerste deelgebied zijn de saneringswerken in 2021-2022 uitgevoerd. Ook in de tussenliggende deelgebieden 2 en 3 wordt werk gemaakt van de sanering. In deelgebied 2 starten de saneringswerken dit jaar en voor deelgebied 3 maken we dit jaar het saneringsplan op.

De saneringsaanpak voor deelgebied 4 voorziet een ruiming en ontwatering van de verontreinigde waterbodem. Van zodra het materiaal voldoende ontwaterd is, wordt dit afgevoerd naar de saneringsberging van Tessenderlo Group. Stroomafwaarts en stroomopwaarts worden permanente slibvangen geïnstalleerd, om resterende verontreinigde slibdeeltjes op te vangen. De verontreinigde oevers en komgronden worden ontgraven en afgevoerd naar de saneringsberging. Na sanering worden deze ontgraven zones aangevuld met propere grond.

Ter hoogte van de overstromingsgebieden in Trichelbroek en Zammelsbroek kan de verontreiniging niet door volledige afgraving verwijderd worden. In plaats daarvan wordt de verontreiniging geïmmobiliseerd door het terrein te vernatten. Hierdoor ontstaan er gunstige reducerende omstandigheden in de bodem, die de biobeschikbaarheid van de polluenten doen afnemen. De sanering van deze twee gebieden kadert in het LIFE Narmena project. In dit project worden er verschillende in-situ natuurgebaseerde saneringstechnieken uitgevoerd en geëvalueerd. Meer info vindt u op www.narmena.be.

De verontreinigingssituatie in het grondwater zal gedurende 5 jaar worden opgevolgd in monitoringspeilbuizen langsheen de Grote Laak.

Tijdens de sanering wordt de hinder voor de betrokken eigenaars, omwonenden of recreanten tot een minimum herleid. Er worden geen significante emissies, geurhinder, stofhinder of trillingen verwacht.

Het openbaar onderzoek in de betrokken gemeentes loopt van midden april tot midden mei. Het bodemsaneringsproject kunt u opvragen en inkijken op de gemeente. 

Sanering Grote Laak

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
laak@ovam.be