Ga terug

Start sanering tweede deelgebied Grote Laak

Nieuwsbericht · Sep 21, 2023 10:53:00 AM
Sanering Grote Laak waterloop en berm

De VMM is samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Tessenderlo Group nv sinds 2021 bezig met de sanering van de Grote Laak. De sanering van het 18 km lange traject is opgedeeld in vier deelgebieden, waarvan het eerste in juli 2022 werd afgewerkt. Op 25 september 2023 gaan de saneringswerken van start in het tweede deelgebied, dat loopt van de monding van de Dode Beek tot aan de Nieuwe baan.


Verloop van de werken
Eind september starten de maai- en kapwerken die een werkstrook langs de waterloop vrijmaken. Deze werkstrook bevindt zich vanaf het startpunt tot aan de Geelsebaan op de linkeroever en in de rest van deelgebied op de rechteroever. Half oktober wordt een slibvang aangelegd ter hoogte van de Kerkstraat in Laakdal. In deze slibvang bezinken de bodemdeeltjes die tijdens de werken opwoelen om zo het afwaartse deel van de waterloop te beschermen.

Door de slibvang na de saneringswerken te ruimen verdwijnen de restanten van verontreiniging uit de Grote Laak. Eind oktober start dan de effectieve sanering van de waterloop en haar oevers. Het slib en de onderliggende vaste bodem worden over het volledige traject verwijderd. We graven de oevers af  tot een diepte en een breedte waarop de verontreiniging geen risico meer vormt.

Waardevolle natuur of bos blijft behouden. Na ontgraving worden de beekbodem en de oevers terug aangevuld met propere grond uit het gebied.


Aanpakken van wateroverlast en natuurontwikkeling
In het verleden werd de Grote Laak rechtgetrokken om het water zo snel mogelijk af te voeren. Hierdoor verloor ze haar structuurkwaliteit en worden de afwaartse gebieden geconfronteerd met wateroverlast. Tijdens de werken sluiten we 11 oude meanders terug aan op de waterloop. De huidige loop blijft behouden. 

Op één locatie richten we de waterloop in met kleine nieuwe meanders. Dit geeft de waterloop meer bergingscapaciteit  wat het risico op overstromingen in omliggende gebieden verlaagt. Deze inrichting geeft de natuurontwikkeling ook meer kansen.

Sanering Grote Laak

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
laak@ovam.be