Ga terug

2 nieuwe Openbare Vlaamse Statistieken over verpakkingsafval en overbrenging afvalstoffen gepubliceerd

Nieuwsbericht · Mar 17, 2022 11:00:00 AM
Samengeperst afval van harde kunststoffen

Op 17 maart publiceerde Statistiek Vlaanderen twee nieuwe Vlaamse Openbare Statistieken (VOS) gebaseerd op wettelijk verplichte rapportages die de OVAM jaarlijks bezorgt aan Europa. Het gaat enerzijds over data rond verpakkingsafval aangeleverd door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) en anderzijds om de overbrenging van afvalstoffen op basis van kennisgevingen. Eind april worden nog twee andere datareeksen gepubliceerd over afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en autowrakken.

Recyclage verpakkingsafval

De totale recyclagegraad van verpakkingsafval (zowel huishoudelijk als bedrijfsmatig) lag in 2019 in België op 84 %. Aparte cijfers per gewest zijn niet beschikbaar. Op niveau van de verschillende materiaalstromen zijn er wel aanzienlijke verschillen. Voor glas (100 %), metalen (95 %), drankkartons (94 %) en papier/karton (92 %) waren de recyclagegraden in 2019 zeer hoog. Hout (81 %) schommelde rond het globaal gemiddelde. Plastics scoorden merkelijk lager met een recyclagegraad van 47 % in 2019.

Export afvalstoffen

De totale export van afvalstoffen uit het Vlaamse Gewest lag in 2019 op 1 823 025 ton. Dit gaat enkel over afvalexport waarvoor een kennisgeving verleend werd. De export van gevaarlijk afval bleef tussen 2011 en 2019 vrij stabiel en schommelde tussen 500 000 en 600 000 ton per jaar. De export van niet-gevaarlijk afval kende de laatste jaren een grilliger verloop, met een sterke stijging tot 2017 gevolgd door een grote daling in 2019 als gevolg van een scherpe reductie van export van gronden naar Nederland. De totale import van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest waarvoor een kennisgeving vereist is, steeg in de periode 2011-2019 van 837 296 ton tot 1 376 649 ton. Zowel de import van gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval nam toe, maar de import van niet-gevaarlijk afval steeg sterker. De import van gevaarlijk afval schommelde jaarlijks tussen 400 000 en 475 000 ton.

Meer informatie

Datareeks verpakkingsafval
Datareeks overbrenging van afvalstoffen

Team pers & communicatie

Woordvoerder