Ga terug

80 % verpakkingsafval gerecycleerd en 2,4 miljoen ton afval geëxporteerd in 2021

Nieuwsbericht · Mar 14, 2024 10:07:00 AM
Vrachtwagen afvaltransport

Op 14 maart 2024 publiceerde Statistiek Vlaanderen twee nieuwe Vlaamse Openbare Statistieken (VOS) gebaseerd op wettelijk verplichte rapportages die de OVAM jaarlijks bezorgt aan Europa. Het gaat enerzijds over data rond verpakkingsafval en anderzijds om de overbrenging van afvalstoffen op basis van kennisgevingen. 

Recyclage verpakkingsafval op 80 %

De totale recyclagegraad van verpakkingsafval (zowel huishoudelijk als bedrijfsmatig) lag in 2021 in België op 80 %. In 2020 was er een lichte daling van de recyclagecijfers (79 %) als gevolg van een meer verfijnde Europese berekeningsmethode die correcties doorvoert voor onder meer productresten en sorteer- en recyclageverliezen. In 2021 was er opnieuw een lichte vooruitgang. 

De selectieve inzameling van verpakkingsafval is al jarenlang ingeburgerd, zowel voor huishoudelijk als voor bedrijfsmatig verpakkingsafval. De cijfers blijven de jongste jaren bijgevolg relatief stabiel op een hoog niveau. Aparte cijfers per gewest zijn niet beschikbaar. 

Op niveau van de verschillende materiaalstromen zijn er wel aanzienlijke verschillen. Voor glas (98%), metalen (97%) en papier/karton (89%) waren de recyclagegraden in 2021 zeer hoog. De recyclagegraden van hout (72%) en drankkartons (71%) lagen daar iets onder.

De uitdaging situeert zich vooral bij een verdere verhoging van de recyclagegraad van plastic verpakkingen. Met een recyclagegraad van 50 % werd een stijging van 5 procentpunt geboekt ten opzichte van 2020. Dat is het hoogste cijfer ooit, ondanks de strengere meetmethode. Met de uitrol van de uitgebreide blauwe zak en de investeringen in nieuwe sorteercentra en recyclagebedrijven wordt de komende jaren een verdere verhoging van de recyclagegraad van plastic verpakkingen verwacht. 

Vlaams gewest exporteerde in 2021 2,4 miljoen ton afval 

De totale export van afvalstoffen uit het Vlaamse Gewest lag in 2021 op 2,4 miljoen ton. Het betreft enkel afvalexport vanuit het Vlaamse Gewest waarvoor een kennisgeving nodig is in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Daarnaast wordt er ook afval naar andere landen geëxporteerd waarvoor geen kennisgeving nodig is. De export in het kader van EVOA steeg tussen 2013 en 2017. Vanaf 2018 was er sprake van een daling, terwijl in 2020 en 2021 de export van afval opnieuw toenam.

De export van gevaarlijk afval bleef tussen 2011 en 2021 vrij stabiel en schommelde tussen 500.000 en 600.000 ton per jaar. In 2020 en 2021 was er opnieuw sprake van een stijging, onder meer door een toegenomen export van grond naar Nederland. 

Afvalexport gaat bijna volledig naar de buurlanden. De top 3 van bestemmingen waren in 2021 Nederland (74%), Duitsland (11%) en Frankrijk (7%). 

Meer info

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140