Ga terug

Administrateur-generaal Henny De Baets met pensioen

Nieuwsbericht · Jan 19, 2022 3:34:00 PM
Portret van Henny De Baets

De administrateur-generaal van de OVAM, Henny De Baets, bereikt binnenkort de pensioenplichtige leeftijd en vanaf 1 april 2022 neemt ze ook effectief haar pensioen op.
 
Mevrouw De Baets staat sinds 2005 aan het roer van de OVAM als administrateur-generaal, maar ze heeft ook de pioniersjaren meegemaakt aan de OVAM-top. Vanaf 1992 was De Baets adjunct-administrateur-generaal en hoofd van de afdeling Bestuur Beleidsbeheersing, vanaf 1996 van de afdeling Algemene Diensten. Ook daarvoor was ze reeds werkzaam bij de OVAM, wat maakt dat ze een carrière van maar liefst 40 jaar bij dezelfde organisatie afsluit.
 
Het is dan ook niet vanzelfsprekend om de rijk gevulde loopbaan van mevrouw De Baets, waarin ze deze maatschappelijk relevante organisatie heeft opgebouwd en geleid, samen te vatten.
 
Intern waren organisatie-ontwikkeling en personeelsbeleid belangrijke prioriteiten voor mevrouw De Baets, wat aan de basis lag van de hervorming van de interne structuur van de OVAM. Onder leiding van mevrouw De Baets werden ook verdere stappen gezet in de richting van een geïntegreerd duurzaam beleid, met het oog op een circulaire transitie. Dit vertaalde zich in het omzetten van het afvalbeleid als schakel in het duurzaam materialenbeheer en het doordrijven van de brownfieldgedachte in het duurzaam bodembeheer.
 
We willen mevrouw De Baets graag bedanken voor alle verwezenlijkingen en wensen haar veel succes met haar welverdiend pensioen.

Team pers & communicatie

Woordvoerder