Ga terug

Afgeschreven terreinen opwaarderen: online symposium SURFACE biedt inzicht

Nieuwsbericht · Mar 16, 2022 2:17:00 PM
Luchtfoto voormalige stortplaat

Op 4 februari 2022 organiseerde SURFACE het virtuele symposium ‘Fit for 2050?’ over no net land take of het vermijden van nieuw ruimtebeslag. Daarin vernamen de 140 deelnemers uit diverse EU-lidstaten de resultaten en conclusies van het SURFACE-project (Inter)national Standards and Strategies for the Reduction of Land Consumption. Dat project werd gesubsidieerd door het Duitse Leefmilieu-agentschap (UBA) en liep over de periode 2017-2020.

Streven naar een betere ‘ruimte-boekhouding’

OVAM-expert Eddy Wille presenteerde tijdens dat symposium de bijdrage 'Land take goals and strategy in Flanders', in samenwerking met de collega’s van het Departement Omgeving. Hij detecteerde het verband met de herontwikkeling van verontreinigde sites (brownfields) en stortplaatsen (dynamic landfill management) en illustreerde dat met concrete voorbeelden.

Daarbij werd ook aandacht besteed aan het omgevingsdenken zoals dat in het Ruimterapport Vlaanderen 2021 werd toegelicht. Dat vormt een interessant kader voor de OVAM binnen haar gebiedswerking. Daarmee kunnen we de ‘Land take hierarchy’ uit de Nieuwe Bodemstrategie van de EU verder uitwerken en onze ‘ruimte-boekhouding’ opschonen door afgeschreven terreinen op te waarderen.

Om het ruimtebeslag en de bodemafdichting te beperken pleit de EU voor een circulair landgebruik. Dit kan gerealiseerd door een ruimtelijke ordeningshiërarchie met volgende treden: vermijden, hergebruiken, beperken en compenseren. Heel vertrouwd terrein binnen onze bodemsanering en terreinherontwikkeling.

 
Meer info

Het programma, de presentaties, opname en samenvatting van het symposium vindt u via deze link

Team pers & communicatie

Woordvoerder