Ga terug

Belgische Bodemweek en ENSOr5: dynamische uitwisseling met een divers publiek

Nieuwsbericht · Mar 27, 2024 12:06:00 PM
Johan Ceenaeme tijdens Europse bodemweek

Tijdens de Belgische Bodemweek werden verschillende conferenties rond bodembeheer en -beleid aansluitend georganiseerd op één locatie. Op die manier bracht de Bodemweek een heel divers publiek samen voor een uitgebreid programma. Het format zorgde voor een bijzonder dynamische uitwisseling van uiteenlopende inzichten.

De drie gewesten en het European Environment Agency

Op maandag gaven de drie Belgische gewesten de aftrap voor de Bodemweek met een voorstelling van bijzondere initiatieven uit hun bodembeleid voor een internationaal publiek. Voor het Vlaamse deel gaf de OVAM uitleg over de brownfieldwerking en het hergebruik van bodemmaterialen. Het European Environment Agency (EEA) bracht het Europese perspectief, gevolgd door een paneldiscussie. Een belangrijk thema hierbij was de evolutie van een focus op sanering naar een bredere visie op bodemgezondheid.

COMMON FORUM en NICOLE

Na de middag ging de lentebijeenkomst van het COMMON FORUM on Contaminated Land van start. Ook hier was het programma gericht op uitwisseling en het leggen van contacten tussen experten en beleidsmakers uit verschillende landen. Er was onder meer ruimte voor het presenteren en bediscussiëren van een case studie uit elk van de drie Belgische gewesten. Tijdens dag twee van het COMMON FORUM stelden zeven andere landen nieuwigheden in hun bodembeleid voor en gaven de Europese Commissie en de vertegenwoordigers van het Belgische voorzitterschap een update over de Soil Monitoring Law.

Daarna voegden de leden van NICOLE, de Europese vereniging van private actoren rond bodemverontreiniging, zich bij de groep. Op woensdag volgden ze samen keynotes, workshops en panelgesprekken rond de nieuwe invloeden in bodembeleid, waaronder: de Soil Monitoring Law, bodemzorg en emerging contaminants. Het doel van de dag was een beeld te schetsen van hoe bodemsanering er in de toekomst kan uitzien, onder invloed van die nieuwe ontwikkelingen.

ENSOr5

Ter afsluiting van de Bodemweek organiseerde de OVAM de vijfde editie van de ENSOr- conferentie rond emerging contaminants. Deze jaargang was in het bijzonder gewijd aan de aanpak van diffuse verontreiniging: schadelijke stoffen die zich niet beperken tot lokale bronnen maar wijdverspreid in de bodem te vinden zijn. Daarbij was er zo veel vraag om nieuwe cases, saneringstechnieken, inzichten … voor te stellen, dat er een aanvullend een programma van korte pitches werd opgesteld. Achteraf konden deelnemers vragen stellen en contacten leggen.

Doorheen de Bodemweek werden de formules zorgvuldig gekozen om mensen in wisselende samenstellingen met elkaar in contact te brengen en te laten nadenken over de toekomst van de aanpak van bodemverontreiniging. Dat zorgde voor een evenement dat bijna helemaal volzet was en waar we achteraf veel positieve reacties voor ontvingen. 
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140