Ga terug

Benchmarktool helpt gemeenten met hun afval-, materialen- en bodembeleid

Nieuwsbericht ยท Feb 16, 2022 3:44:00 PM
Diftar

In 2019 lanceerde de OVAM in samenwerking met Interafval en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de gemeentelijke benchmarktool. De tool toont de cijfers van 2015 tot 2020 voor 50 indicatoren. Aan de hand van dat cijfermateriaal kunnen Vlaamse gemeenten en steden hun afval-, materialen- en bodembeleid vergelijken met dat van andere Vlaamse gemeenten en op basis daarvan beleidskeuzes maken.

Meten is weten

De benchmarktool toont welke beleidsindicatoren aan goede prestaties gekoppeld zijn. Denk aan een diftarsysteem (gedifferentieerde tarieven op basis van het gewicht of volume afval dat u aanbiedt), handhaving of preventiemaatregelen zoals de ondersteuning van thuiscomposteren. De tool toont aparte cijfers voor de selectieve afvalfracties, maar ook voor huisvuil, grofvuil, veegvuil en afval uit de straatvuilnisbakken. Dat is nodig omdat die elk een ander beleid vragen.

Voor een beter milieu

De bodemindicatoren haalde de OVAM uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden en het grondeninformatieregister. Dit jaar wordt de benchmarktool uitgebreid met gegevens over asbest.

De gemeentelijke benchmarktool bevat ook een prognosetool voor de klimaateffecten van het lokale afval- en materialenbeleid. Zo kunnen de lokale beleidsmakers met kennis van zaken hun beleid vormgeven.

Team pers & communicatie

Woordvoerder