Ga terug

Betaal uw jaarlijkse retributie op tijd

Nieuwsbericht · Mar 8, 2023 2:56:00 PM
spaarvarken

Volgens het Vlarel – artikel 54/1 2§ – moet een erkend bodemsaneringsdeskundige een jaarlijkse retributie betalen om toezicht uit te oefenen op het gebruik van de erkenning. De retributie geldt voor alle bodemsaneringsdeskundigen die op 1 januari 2023 erkend zijn.

Het Departement Omgeving factureert. In de loop van januari ontving u automatisch een brief met een overschrijvingsformulier. Het Departement Omgeving is gebonden aan strikte wettelijke termijnen om de betalingen op te volgen. Als u de retributie niet betaalt, kan uw erkenning van rechtswege geschorst worden. Betaal dus op tijd het verschuldigde bedrag en vermijd zo aanmaningen, ingebrekestellingen en sancties. De deadline om de retributie te betalen is 9 april 2023.

Meer informatie over deze retributie vindt u op https://www.vlaanderen.be/vlarel-retributies.
 

Bodembeheer