Ga terug

Betaal uw jaarlijkse retributie op tijd

Nieuwsbericht · Feb 17, 2022 7:00:00 AM
Groene vink

In de loop van januari 2022 factureert het Departement Omgeving de jaarlijkse retributies voor erkende bodemsaneringsdeskundigen. Betaal op tijd en voorkom aanmaningen en ingebrekestellingen.

Volgens het Vlarel – artikel 54/1 2§ – moet een erkend bodemsaneringsdeskundige een jaarlijkse retributie betalen, voor het uitoefenen van toezicht op het gebruik van de erkenning. De retributie geldt voor alle bodemsaneringsdeskundigen die op 1 januari 2022 erkend zijn.

De facturatie gebeurt door het Departement Omgeving. In de loop van januari ontvangt u automatisch een brief met overschrijvingsformulier. Het Departement Omgeving is gebonden aan strikte wettelijke termijnen voor het opvolgen van de betalingen. Als u de retributie niet betaalt dan kan uw erkenning van rechtswege geschorst worden. Betaal dus op tijd het verschuldigde bedrag en vermijd zo aanmaningen, ingebrekestellingen en sancties. De deadline voor de betaling van de retributie is 10 april 2022.

Meer informatie over deze retributie kunt u vinden op omgeving.vlaanderen.be/retributies-erkenningen.

Bodembeheer