Ga terug

Bevraging toont potentieel voor circulair bouwen

Nieuwsbericht · Jun 11, 2024 4:46:00 PM
Circulair bouwen

Begin 2024 organiseerde de OVAM een bevraging bij het grote publiek en de professionele sector om na te gaan hoe zij vandaag tegen circulair bouwen aankijken. De bevraging polste naar kennis, houding en bereidheid om met circulair bouwen aan de slag te gaan.

Veel interesse 

500 particulieren met recente (ver)bouwervaringen of concrete plannen gingen in op de uitnodiging. Ook (lokale) besturen en de bedrijfswereld gaven hun kijk als opdrachtgevers van bouwprojecten. Aan aanbodzijde nam de professionele sector van slopers, aannemers, materiaalproducenten en architecten deel.

De bevraging toont heel wat potentieel voor circulair bouwen, zowel bij opdrachtgevers als bij bouwprofessionals. Wel moeten we blijven inzetten op het toegankelijk maken van informatie en kennisdoorstroming. 

Enkele resultaten

  • Zowel de bouwsector als opdrachtgevers van (ver)bouwprojecten hebben een positieve houding tegenover circulair bouwen. Circulair bouwen wordt als belangrijk en noodzakelijk gezien.
  • Zowel bij de professionele bouwsector als bij de opdrachtgevers is er een kenniskloof over circulair bouwen, hoewel de professionele bouwsector er al wat verder in staat. Informatie op maat vinden vraagt veel tijd en moeite.
  • Het is belangrijk om de milieu-impact van gebouwen te meten, maar de tools om dat na te gaan zijn beperkt gekend.
  • Samenwerken binnen de waardeketen blijft een uitdaging. Naast kennis en (meer)kost wordt ook weerstand tegen verandering als remmende factor vermeld.
  • Er is een bereidheid om data te delen, maar er moet verder worden ingezet op de toegankelijkheid, uitwisselbaarheid en veiligheid van de beschikbare data. 

Deze bevraging is een momentopname die de OVAM de komende jaren wil herhalen. Daarmee wil de OVAM de impact van het beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ en de Werkagenda Circulair Bouwen in kaart brengen.

Meer over de conclusies van de bevraging vindt u hier.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140