Ga terug

Bijna 6000 vaststellingen tijdens de Week van de Handhaving

Nieuwsbericht · Dec 3, 2021 5:38:00 PM
Campagnebeeld Week van de Handhaving - reuzevuilzak achtervolgt sluikstorter

Begin oktober organiseerde Mooimakers al voor het vijfde jaar op rij de Week van de Handhaving. In maar liefst 194 Vlaamse gemeenten werd gedurende zeven dagen doorgedreven actie gevoerd rond de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek door 110 verschillende organisaties zoals de steden en gemeenten zelf, de afvalintercommunales, enkele politiezones en Vlaamse partners. Dit bleef niet zonder resultaat: met 3001 GAS-vaststellingen, 2391 aanmaningen en 340 PV’s werd de situatie stevig aan de kaak gesteld.

Bijna twee op drie Vlaamse gemeenten namen van 4 tot 10 oktober actief deel aan de Week van de Handhaving van Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Dat betekent dat zij onder meer hun communicatie rond de zwerfvuilproblematiek opdreven, opleidingen voor handhavers organiseerden en ook het aantal effectieve controles optrokken. In totaal vertaalde zich dat in 499 acties over heel Vlaanderen waarbij meer dan 2000 mensen hun duit in het zakje deden. De Week van de Handhaving zorgt voor extra zichtbaarheid van de handhavingsacties die de lokale besturen het hele jaar door organiseren.

Verdubbeling van aantal vaststellingen

Deze intensieve en breed uitgestippelde actieweek leverde opnieuw duidelijke resultaten op. Zowel het aantal GAS-vaststellingen (3001), aanmaningen (2391), PV’s (340) en de cameraregistraties (441) verdubbelden in vergelijking met de Week van de Handhaving van één jaar eerder.

Meer Vlamingen zich bewust van pakkans

In navolging van deze actieweek evalueerde Mooimakers ook de impact van de handhavingscampagne op de mentaliteit en inzichten van de bevolking. Uit dat onderzoek, uitgevoerd door Ipsos bij meer dan 600 Vlamingen, kwam naar voor dat meer Vlamingen de pakkans reëel achten voor personen die zwerfvuil dumpen of sluikstorten. Bijna 4 op de 10 houdt er rekening mee dat het achterlaten van afval hen op een sanctie kan komen te staan. Procentueel steeg dit aantal van 33 naar 39 % in vergelijking met vorig jaar. 63 % gaf ook aan iemand in zijn of haar directe omgeving te zullen aanspreken mocht die persoon afval op de grond gooien. Een kwart heeft ook de intentie om derden hierover aan te spreken.

Nagenoeg alle Vlamingen (96 %) vinden het vanzelfsprekend dat er sancties op het achterlaten van zwerfvuil en sluikstorten staan. Voor 8 op de 10 Vlamingen mag daar een alternatieve straf tegenover staan, 45 % vindt een geldboete op zijn plaats.

Team pers & communicatie

Woordvoerder