Ga terug

Bodemsector evalueert beleid tijdens 8e Bodemcongres

Nieuwsbericht · Dec 21, 2023 10:47:00 AM
Bodemcongres Denuo

Op maandag 18 december organiseerden Denuo, OVB (Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders), VEB (de Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundigen) en VOBAS (Vereniging Onafhankelijke Bodemkundige Advies- en Studiebureaus) in samenwerking met de OVAM de achtste editie van het Bodemcongres. Na een presentatie over de Europese bodemrichtlijn bespraken de verschillende stakeholders uit de sector tijdens panelgesprekken de prioriteiten voor het Vlaamse bodembeleid voor de volgende regeringen.  

Verschillende sprekers gaven aan dat dankzij het Vlaamse bodembeleid al mooie resultaten zijn geboekt en dat het belangrijk is om goede elementen te behouden. Zo werden onder meer de erkenning van onafhankelijke deskundigen en de aanpak van brownfields aangehaald. Daarnaast is het een goede zaak dat er met de Europese Bodemrichtlijn meer aandacht komt voor bodemkwaliteit en dat ook landen die tot op heden geen werk hebben gemaakt van bodemonderzoek en -sanering, dat nu ook moeten gaan doen. 

Maar er is nog werk aan de winkel om met het Vlaamse bodembeleid een versnelling hoger te schakelen. Een greep uit de ideeën die werden aangereikt voor de volgende regering en werkpunten voor de ganse sector: 

  • de bodemsector aantrekkelijker maken; 
  • bodemverontreiniging die in 2035 nog niet gesaneerd is beoordelen als nieuwe bodemverontreiniging. Zo wordt iedereen met een ernstig verontreinigde grond wakker geschud om toch tijdig te starten met bodemonderzoek en -sanering; 
  • verlaging van BTW of Vlaio-steun bj aanpak brownfields; 
  • verhoging budget voor ambtshalve saneringen; 
  • de aanpak van restverontreiniging; 
  • de aanpak van PFAS. 


De administrateur-generaal van de OVAM, Werner Annaert, mocht afsluiten en onze kersverse bodemcampagne te tonen. Het was een boeiende dag waar de Vlaamse bodemsector van gedachten kon wisselen en inzichten kon delen over zowel het huidige beleid als wenselijke evoluties. En waar de OVAM van veel deelnemers uit het werkveld mocht horen dat het Vlaamse beleid écht wel een verschil maakt en er voor gezorgd heeft dat onze bodemsector internationaal aan kop staat.  

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140