Ga terug

Bodemzorg in de praktijk: de OVAM zoekt inspirerende projecten!

Nieuwsbericht · Nov 28, 2023 10:44:00 AM
bodemproject

Momenteel werkt de OVAM aan een bodemzorgportfolio waarin inspirerende bodemzorgprojecten in de kijker gezet worden. In het portfolio willen we tonen hoe de principes rond bodemzorg in de praktijk toegepast kunnen worden. De doelgroepen van het portfolio zijn dan ook voornamelijk gebruikers en ontwerpers van de ruimte: lokale besturen, overheidsinstanties, projectontwikkelaars, ruimtelijk planners, landschapsarchitecten, tuinaannemers, groendienst …  en natuurlijk bodemsaneringsdeskundigen.

In eerste instantie is het doel om te inspireren. Anderzijds willen we ook informeren over bepaalde barrières die men zou kunnen tegenkomen en hoe die te overwinnen. We benoemen ook de factoren die bijdragen tot het succes van een project.

Ongetwijfeld zijn er heel wat bodemsaneringsdeskundigen die al meewerkten aan interessante en inspirerende projecten die een plekje verdienen in het bodemzorgportfolio. Daarom doen we een oproep binnen de sector om projecten door te geven aan de OVAM. We zoeken projecten waarin we nét dat stapje verder zetten dan de bodem onderzoeken en indien nodig saneren. Voorbeelden zijn:

  • de toepassing van natuurgebaseerde oplossingen
  • een onthardingsproject waarbij rekening werd gehouden met de aanwezige restverontreiniging
  • een stortplaats die uiteindelijk werd omgevormd tot een ecologisch landschapspark waar kinderen veilig kunnen spelen, zie foto: project Hemixveer in Schelle 
  • een brownfield waar in afwachting van de sanering bloemenweides worden gezaaid (tussentijds gebruik)
  • ...

In deze fase inventariseren we zoveel mogelijk bodemzorgprojecten die een plaats verdienen in het bodemzorgportfolio. Kent u een project of heeft u er zelf aan meegewerkt? Vul dan zeker dit formulier in. De stakeholders die betrokken waren bij de realisatie van het project worden zeker benoemd in het portfolio.

Projecten worden weerhouden/geselecteerd op basis van volgende criteria: 

  • de mate waarin principes rond bodemzorg werden toegepast
  • duidelijkheid van de aangeleverde informatie
  • ruimtelijke spreiding van de projecten
  • originaliteit van het project
  • maatschappelijke meerwaarde van het project

Als we meer informatie nodig hebben over het project, contacteren we u. De oproep loopt nog tot eind 2023. De publicatie van de projecten in het portfolio wordt voorzien in het voorjaar van 2024.

Nog vragen? Contacteer cuinera.isenborghs@ovam.be.

Bodembeheer