Ga terug

Boswebinars helpen lokale besturen op weg

Nieuwsbericht · Dec 14, 2021 4:59:00 PM
Oude stortplaats

De huidige Vlaamse regering voorziet om tegen het einde van de legislatuur 4000 ha bijkomend bos aan te leggen. Tijdens het laatste boscongres in oktober werd duidelijk dat lokale besturen een versnelling hoger moeten schakelen om de vooropgestelde bebossingsoppervlaktes te behalen. Om de lokale besturen praktisch op weg te helpen werden er op 16 en 23 november 2021 twee online boswebinars voor lokale ambtenaren gehouden.

Op de agenda stonden een stand van zaken over het bosuitbreidingsplan, twee cases en ook een aantal ondersteuningsmechanismen vanuit de Vlaamse overheid. De OVAM verzorgde een toelichting rond de ondersteuning die ze voorziet rond het bebossen van stortplaatsen.

Deze webinars zijn een initiatief van de bosalliantie. De bosalliantie is een samenwerkingsverband tussen de verschillende Vlaamse en regionale overheden en de belangrijkste natuurorganisaties. Zij bundelen hun krachten om 4000 hectare extra bos te realiseren tegen 2024, samen met alle maatschappelijke partijen.

Van stort naar bos

Stortplaatsen in eigendom van een lokaal bestuur, dat nog niet (volledig) bebost is en nog niet onderzocht werd in kader van het bodemdecreet, kunnen door de OVAM onderzocht worden op voorwaarde dat het lokale bestuur zich engageert om de stortplaats na het bodemonderzoek te bebossen.

Deze oproep gebeurde een eerste maal in een brief van de minister van Omgeving Zuhal Demir naar alle lokale besturen op 3 maart van dit jaar. Op 20 juni werd de oproep per mail herhaald. De responsgraad van de lokale besturen is slechts beperkt: iets meer dan de helft reageerde en in totaal kan de OVAM voorlopig in 32 gemeenten al een bodemonderzoek in kader van bebossing opstarten. Via verschillende kanalen worden de lokale besturen bijkomend gestimuleerd om dit nader te bekijken. Enerzijds is er een nauwe samenwerking tussen de OVAM en de relatiebeheerders van Natuur en Bos en de bosgroepen die de lokale besturen persoonlijk opzoeken. Anderzijds werden tijdenshet boswebinar de financiële voordelen voor het lokale bestuur nog eens extra in de verf gezet.

Sinds oktober werd de scope van het project verbreed: ook stortplaatsen in eigendom van andere Vlaamse overheden, Natuurpunt, kerkfabrieken, provincies, intercommunales en zelfs in eigendom van particulieren die aan de voorwaarden voldoen, zullen door de OVAM ambtshalve onderzocht worden. Voor de stortplaats in eigendom van particulieren geldt wel nog een bijkomende voorwaarde, namelijk dat de particulieren vrijgesteld zijn van onderzoeksplicht.

Praktische ondersteuning

De OVAM beseft dat de lokale besturen al sterk bevraagd worden. Om de werklast te verminderen werden per gemeente pdf-kaarten, GIS-kaarten, kadastrale informatie en alle bij de OVAM bekende gegevens over de stortplaatsen verzameld en kunnen ze eenvoudig bij de OVAM opgevraagd worden. De OVAM gelooft sterk in de bebossing van oude stortplaatsen en de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus om bij te dragen in de realisatie van de ambitie van de Vlaamse Regering.

Meer info

Voor meer vragen over bosuitbreiding kunt u contact opnemen met de bosalliantie.

U kunt meer lezen over dit project in ons magazine OVAM.link.

Team pers & communicatie

Woordvoerder