Ga terug

Code van goede praktijk asbest: bepaling saneringsvariant

Nieuwsbericht ยท Jun 15, 2022 8:43:00 AM
gezonde grond

Voor de aanpak van asbestverontreiniging in de bodem dringt een rationalisering zich op. Een volledige verwijdering van asbestverontreiniging houdt een hoge economische en maatschappelijke kost in. Daarom wordt voor asbest de risicogebaseerde aanpak de norm. Deze aanpak wordt beschreven in deze nieuwe code van goede praktijk. 


Een historische bodemverontreiniging met asbest wordt gesaneerd door isolatie. Deze isolatie kan gebeuren door het aanleggen van een leeflaag of een verharding of bebouwing. Een leeflaag kan worden aangelegd door een ophoging boven op het huidige maaiveld, door een aanvulling na de gedeeltelijke ontgraving van de verontreiniging of door een combinatie van beide. De dikte van de leeflaag moet worden afgestemd op de bestemming en het gebruik van het terrein. Er worden de volgende diktes vooropgesteld: 

 

  • 30 cm in industriegebieden, recreatiezones en natuurgebieden; 
  • 50 cm in landbouwgebieden en voor de bestemming wonen in de situaties waar er geen of weinig contact is met de bodem. Dit zijn situaties met bijvoorbeeld de aanwezigheid van een niet-vormgegeven verharding boven de leeflaag of wanneer het graven in de bodem quasi is uitgesloten, zoals in verstedelijkt gebied of gemeenschappelijke zones naast bewoning; 
  • 70 cm bij de bestemming wonen (residentieel). Hier wordt verondersteld dat een vrij intensief gebruik van de open zones naast de woning mogelijk is.

Uiteraard kan steeds vrijwillig gesaneerd worden door een ontgraving tot de verontreiniging volledig verwijderd is (al dan niet in een toekomstig onverharde zone). Dit heeft voordelen voor toekomstig grondverzet of door het ontbreken van gebruiksadviezen. 


Voor nieuwe of gemengd overwegend nieuwe bodemverontreiniging met asbest blijft het noodzakelijk de afweging tussen varianten met verschillende saneringsdoelstellingen te maken.


Deze nieuwe code van goede praktijk zal op de OVAM-website te raadplegen zijn, via de volgende link: ovam.vlaanderen.be/code-van-goede-praktijk.

Bodembeheer