Ga terug

Community Event Werkagenda Circulair Bouwen: circulair bouwen leeft!

Nieuwsbericht · Feb 20, 2024 4:42:00 PM
Community event werkagenda circulair bouwen

Het Community Event startte met een verwelkoming door de OVAM, Embuild Vlaanderen en Vlaanderen Circulair en een kadering binnen het hele partnerschap van Vlaanderen Circulair. Vlaanderen Circulair is de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. In zes werkagenda's - waarvan Circulair Bouwen er één is, naast Bio-economie, Chemie/Kunststoffen, Maakindustrie, Voedselketen en Waterkringlopen - worden knelpunten aangepakt. In cocreatie met de overheid, ondernemers, de non-profitsector, kennisinstellingen en de financieringssector willen ze de transitie naar de circulaire economie in Vlaanderen versnellen.

Mooie resultaten na één jaar Werkagenda Circulair Bouwen

Bij de Werkagenda Circulair Bouwen hebben ze in 2023 niet stilgezeten. Al na één jaar kunnen ze mooie resultaten voorleggen:

 • Er werd baanbrekend werk verricht rond het bouwwerkpaspoort en een afsprakenstelsel om de digitale uitwisseling van data over materialengebruik mogelijk te maken. 
 • Via de webtool TOTEM kunt u binnenkort de milieu-impact van uw gebouw beoordelen ten opzichte van een aantal referentiewaarden. 
 • Een expertenpool biedt sinds de zomer van 2023 ondersteuning aan lokale besturen die circulariteit willen meenemen bij het verlenen van vergunningen. 
 • Recyclageroutes voor niet-steenachtige bouwmaterialen werden in kaart gebracht, en manieren voor het retourneren en infiltreren van bemalingswater zijn uitgewerkt. 
 • Er is een dataplatform om te documenteren hoe circulaire bouwtrajecten in realiteit verlopen. 
 • MASCO staat in de steigers, een aangepast financieringsmodel dat zowel de investeringskost als de circulaire waarde meeneemt. 
 • Onderwijs- en bouwprofessionals kwamen samen om kennis en inzichten uit te wisselen. 
 • Er is een laagdrempelige checklist opgesteld voor opdrachtgevers en architecten die toekomstgericht willen bouwen.

Versnellers voor meer circulair bouwen

Met de blik op de toekomst schuiven ze ook zeven versnellers naar voren om circulair bouwen te stimuleren:

 • een sterker verplichtend kader dat circulaire praktijken versneld ingang doet vinden 
 • de integratie van een Bouw Informatie Model (BIM) in het milieuvergunningsproces
 • de invoering van een bouwwerkpaspoort en een voetafdrukberekening voor nieuwe gebouwen
 • prestatiecriteria, binnen bijvoorbeeld de EU Taxonomieverordening en het duurzaamheidsinstrument GRO, om de circulariteit van bouwpraktijken, producten en materialen objectief te meten 
 • een platform dat de actieve Vlaamse spelers samenbrengt 
 • een technisch kwaliteitskader
 • beleid, fiscaliteit en financiering meer afstemmen op alternatieve woonvormen die bijdragen tot betaalbaarheid (zoals coöperaties of Community Land Trust). 

Informatie en samenwerking 

Tijdens het panelgesprek met als thema ‘Circulair bouwen: modewoord of menens’ ging het over de transitie naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen. Gesprekspartners waren Martha Vandermaesen (adviseur circulaire economie Democo), Wim Pieters (CEO CIRCL), Yves Biesmans (CEO Tectum Group), Werner Annaert (administrateur-generaal OVAM) en Marc Dillen (directeur-generaal Embuild Vlaanderen). Daarna volgden keynotes over de financiering van circulaire gebouwen, de rol van digitalisering bij circulair bouwen en circulaire bouwprofessionals door Chris Van de Voorde (CEO JuuNoo), Niki Cauberg (Head Digital Construction Buildwise) en Cornelia Vandenberghe (Hefboomtrekker Jobs&Skills en beleidsmaker bij Departement Werk en Sociale Economie). Ook werkten de deelnemers actief mee aan de invulling van de werkagenda: in parallelle sessies probeerden ze samen tot oplossingen te komen voor de uitdagingen die er zijn.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140